___________________________

 
 

 

Нематеријално културно наслеђе у Републици Српској

 

ПРИЈЕДЛОЗИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА УНЕСКОВУ ПРЕЛИМИНАРНУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНУ ЛИСТУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЧОВЈЕЧАНСТВО
 
 
Приједлози за Унескову прелиминарну репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа од значаја за човјечанство урађени су у Републици Српској 2011. године. У изради листе су учествовали кустоси-етнолози из музеја у Републици Српској: Музеја Републике Српске из Бањалуке, Музеја у Добоју, Музеја Семберије из Бијељине, Музеја Козаре из Приједора и Музеја Херцеговине из Требиња, као и чланови академске заједнице и невладиног сектора. Прелиминарну листу сачињава седам елемената и то:
 
1.      Крсна слава
2.      Паљење жежнице
3.      Невесињска олимпијада
4.      Змијањски вез
5.      Мркоњићки ковачи
6.      Осећански језик и
7.      Брање траве иве на Озрену
 
 

У Републици Српској нематеријално културно насљеђе је у надлежности Одјељења за нематеријално културно насљеђе Музеја Републике Српске и регионалних центара односно регионалних музеја у сарадњи са свим интересним заједницама. На основу дугогодишњег рада и оквирне националне листе Републике Српске, стручњаци из Музеја Републике Српске су сачинили прелиминарну листу за Републику Српску 2011. године, а Комисија за НКН Министарства просјете и културе Републике Српске, коју чине управо стручњаци из Музеја Републике Срспке и три представника академске заједнице, дала је своју сагласност на предложену прелиминарну листу. Комисија за НКН редовно ажурира елементе за  УНЕСКО прелиминарну листу нематеријалног културног насљеђа од значаја за човјечанство.