Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


___________________________
 

 

 

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa osnovan je 1976. godine, tada kao regionalni zavod, da bi poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, 1995. godine, bio organizovan na republičkom nivou. Svojim djelovanjem, Zavod pokriva svu teritoriju Republike Srpske, a nalazi se se pod nadležnošću Ministarstva prosvjete  i kulture.

Zavod ima kontinuiran zadatak da evidentira, zaštiti, te da vodi centralni registar kulturnih, istorijskih i prirodnih spomenika. Stručnjaci zavoda vrše stalno rekognosciranje terena, istraživanje i valorizaciju nepokretnih arhitektonskih, sakralnih i profanih objekata, arheoloških nalazišta, objekata narodnog graditeljstva, grobalja, javnih spomenika, prirodnih bogatstava i prostornih cjelina.
 
Takođe, Zavod se bavi i istraživanjem i promocijom kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, koje je i integralni dio evropskog nasljeđa.
 
Aktivnosti Zavoda su finansirane iz budžeta Republike Srpske, a povremeno donacijama i poslovima koje obavlja sam Zavod.
Zavod ima stalnu saradnju sa odgovarajućim institucijama u oblasti zaštite nasljeđa, kao što su Zavod za zaštitu spomenika Republike Srbije, Institut za zaštitu prirode Republike Srbije, Muzej Republike Srpske, Muzej savremene umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci i druge.
 
Aktivnosti
 
Očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa:
 • evidentiranje nasljeđa
 • prikupljanje dokumentacije
 • valorizacija kultutrnih i prirodnih dobara
 • prijedlozi rješenja za proglašenje spomenika kulture
 
Zaštita kulturnog i prirodnog nasljeđa:
 
 • izrada projekata, elaborata i studija za zaštitu kulturnih i prirodnih dobara
 • izvođenje arheoloških terenskih radova
 • izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova
 • pružanje pomoći pri prostornom planiranju
 • pomoć pri izvođenju radova na kulturno-istorijskim i prirodnim dobrima
 • izdavanje rješenja o preduzimanju mjera tehničke zaštite i saglasnosti na projekte, koja su vezana za očuvanje i revitalizaciju dobara
 
Ostale aktivnosti:
 
 • Izdavanje dozvola za izvoz kulturno-umjetničkih djela
 • Razmjena informacija između svih relevantnih institucija u
  Bosni i Hercegovini i Evropi
 • Popularizacija nasljeđa, te nauke i naučne etike u oblastima koje se bave istraživanjem i zaštitom nasljeđa
 
Kontakt
 
 
Vuka Karadžića 4 /VI, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0)51 247 419
Faks: +387 (0)51 247 54
rzzzs@blic.net
www.nasljedje.org