Врбашки град

У периоду касног средњег вијека (12  ̶ 16. вијек) подручје данашње Градишке налази се у саставу кнежевине Славоније. Највећим дијелом припадао је жупи Врбас, а касније и жупи Глаж. Најзначајнија утврђења из тог периода су Врбашки град, град Глаж, град Тетумио и Ливач, по коме источни дио нашег краја носи назив Лијевче поље.

Центар и утврђење Врбашке жупе је Врбашки град који се помиње већ у XIII вијеку – castrum Wrbascu in comitatu de Orbasz. Град је пронађен у Подграцима на брду Паветњак изнад ријеке Врбашке. Господари овог града били су славонски великаши Бабоњићи, касније названи Благајски. Под градом је пронађена и средњовјековна црква са полукружном апсидом и контрафорима, која се по предању доводи у везу са св. Ђорђем.

By