Двије историјске изложбе у Музеју РС

pozivnica-za-izlozbe-u-muzeju-republike-srpske

У Mузejу Рeпубликe Српскe у петак, 9. марта 2018. године у 18.00 часова, биће отворене двиje истoриjскe излoжбe –  “Дoбруџaнски рaтници” и “Плaкaтирaњe гeнoцидa” – ауторских тимова из новосадског Музеја Војводине.

Двиje историјске излoжбe означавају нaстaвaк сарадње Mузeja Републике Српске и Mузeja Вojвoдинe из Нoвoг Сaдa, у складу са спoрaзумом o сaрaдњи ових институција, који је потписан прoшлe гoдинe.

Посредством историјских плаката, изложба „Плакатирање геноцида“ вјеродостојно илуструје режим усташких и нацистичких власти у периоду 1941–1945. године, те терор над становништвом Срема. Аутор изложбе је др Драго Његован, директор Музеја Војводине из Новог Сада. Плакати су из фондова Музеја Војводине, те из збирки других музејских и архивских установа.

Претходним истраживањем, др Драго Његован успио је да сакупи стотињак плаката, летака, објава и другог сродног пропагандног материјала.

Садржаји овог пропагандног материјала биле су поруке поробљеном становништву Срема – обећавајући, опомињујући, претећи… Усташке и нацистичке власти су на тај начин, у складу са називом изложбе, у великој мјери документовале размјере својих злочина у Срему, публикујући спискове својих жртава.

Изложба „Плакатирање геноцида“ пружа поглед на историјски период када је ратна пропаганда имала погубне посљедице за становништво Срема.

Аутори изложбе „Добруџански ратници“ су кустоси Музеја Војводине у Новом Саду. Ова изложба прати судбину 1. Српске добровољачке дивизије која је формирана априла 1916. године у Одеси, и чији су се припадници борили, у саставу Руске царске армије, на фронту у Добруџи (Румунија) током љета и јесени 1916. године против армија Централних сила. Војници ове дивизије регрутовани су махом међу Србима који су се као припадници Аустроугарске војске  заробљени од стране Руса на Источном фронту. Српски добровољци су током ратних операција у Добруџи показали огромну срчаност и храброст о чему свједоче и огромни губици које је ова дивизија претрпила током јесени 1916. Након тога повучена је у резерву и њени војници су дочекали и Октобарску револуцију 1917, па је интервенцијом српске владе, дивизија преко Далеком истока током 1918. године стигла на Солунски фронт и узела учешћа у његовом пробоју.

By