Етномузиколошка збирка – Музеј Републике Српске

Етномузиколошка збирка у Музеју Републике Српске састоји се од збирке народних инструмената  и заоставштине академука Владе С. Милошевића.

Збирка народних музичких инструмената

Збирка народних музичких инструмената Музеја Републике Српске формирана је још од самог оснивања Музеја Врбаске бановине и до данас је прикупљено 65 примјерака. Музички инструменти су због своје симболичне и специфичне употребне вриједности у етномузиколошкој традицији разврстани у посебну збирку.У оквиру ове збирке инструменти су  разврстани у четири групе:

  • колекција идиофоних музичких инструмената (бронза, клепка, прапорац, клепало, чегртаљка, разне врсте звона,);
  • колекција мембранофони музичких инструмента (бубањ,таламбас);
  • колекција аерофони музички инструмената (разне врсте свирала, дипле, дипле с мјешином, двојнице, зурне, труба од коре, пиштаљка);
  • колекција кордофони музичких инструмента (тамбуре разних типова карактеристичних за подручје Босанске крајине, гусле).

Инструменти које Музеј Републике Срске посједује највише су сакупљани су на подручју Босанске крајине.

Заоставштина Владе С. Милошевића

1953. године  у Музеју Врбаске бановине почело је са радом  и Одјељење за музички фолклор којим је руководио професор Владо Милошевић, етномузиколог. Професор Милошевић, као научни сарадник Музеја, развио је врло интензивну дјелатност на сакупљању музичког фолклора на територији Босанске крајине, централне и источне Босне и за период од 10 и по година колико је остао у Музеју  до свога пензионисања, сакупио је преко 2000 оргиналних народних пјесама, које је обрадио транскрибовањем на ноте, средио и већину објавио у четири књиге “Босанске народне пјесме”, двије свеске “Крајишке борбене пјесме” и једној свесци “Севдалинке”. Све ове публикације Музеј је издао у периоду од 1954. до 1964. године.

Сав свој дугогодишњи научно истраживачки рад Академик Владо Милошевић је оставио Музеју Републике Српске. Један дио нотне грађе Музеј РС је уз сарадњу са ЈУ Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске дигитализовао и може се погледати на www.vladomilosevic.rs.ba.

Заоставштина академика Владе Милошевића је у току пописивања и обраде података. До сада чињенично стање из пописа је 1345  предмета, у које се убрајају и приватни-лични предмети и Спомен соба Владе Милошевића која је уз реверс предана Академији умјетности универзитета у Бањој Луци и тамо је смјештена у адекватну просторију.

By