Збирка текстила и накита – Музеј Републике Српске

Предмети који се чувају у Етнолошком одјељењу Музеја приказују материјалну, највећим дијелом традиционалну културу сеоског становништва сјеверозападног дијела Републике Српске с краја XIX и прве половине XX вијека. Поред предмета који презентују материјалну културу чувају се предмети који презентују и нематеријалну културу народа сјеверозападног дијела Републике Српске.  Сви предмети систематизовани су по врстама материјала и групној припадности у шест збирки.

Збирка текстила је најразноврснија и најбројнија Предмети су разврстани по колекцијама међу којима посебно мјесто заузима колекција прегача у сегменту народних ношњи и колекција либада у контексту градске одјеће. Поред наведених колекција у Збирци текстила се чувају следеће колекције:  колекција оглавља, колекција кошуља, колекција јелека, колекција ђечерми, колекција зубуна, колекција антерија, колекција торби, колекција пешкира, колекција ћилима.

За разлику од збирке текстила која је најбројнија у оквиру Етнолошког одјељења Збирка накита је најатрактивнија и најспецифичнија због симболике и функције коју је накит имао од праисторије до данас. У оквиру збирке текстила постоје следеће колекције: колекција накита за главу, колекција накита за врат, колекција накита за груди, колекција накита за струк и колекција накита за руке.

By