Izložba Percepcije: Cvijet je najljepši kad je neubran

Izložba “Percepcije: Cvijet je najljepši kad je neubran” novi je umjetnički projekat u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske kojim se nastavlja izuzetno uspješna saradnja sa British Council-om, Ranijih godina saradnja između ove dvije institucije u Banjoj Luci je omogućila značajne i veoma posjećene izložbe Dejmijana Hersta „Nova religija” i Grejsona Perija „Taština malih razlika”.

Ideja ovog umjetničkog projekta, koji u fokus stavlja dijalog između djela britanskih umjetnica iz kolekcije British Council-a i umjetnica iz lokalnih kolekcija potekla je iz British Council-a, koji su podstakli kustose pet regionalnih institucija da rade zajedno kako bi u svojim zajednicama otvorili pitanje zastupljenosti žena umjetnica u kolekcijama i njihove vidljivosti na savremenoj sceni. Svaka od ovih izložbi ima različite konceptualne okvire, u zavisnosti od sadržaja ili problematike kojom se bavi, tj. od radova koji se pridružuju.

Percepcije prvenstveno ukazuju na paralelne umjetničke prakse iz različitih geografskih, društvenih, kulturoloških i ekonomskih konteksta u kojima umjetnice žive i rade.

Pokazalo se da su ženske teme s različitih geografskih područja identične, tj. da se uvijek radi o preispitivanju identiteta, intimnosti, sjećanja, o svakodnevnom iskustvu, društvenim stereotipima, seksualnosti ili slobodi. Takođe, korištenje vlastitog tijela kao umjetničkog medija svuda je podjednako prisutno. Evidentnu razliku, međutim, predstavljaju drugačiji uglovi posmatranja, a potom i drugačiji stavovi, uslovljeni pomenutim kontekstima.

Izložba u Banjoj Luci nazvana je po djelu jedine umjetnice u kolekciji Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sandre Dukić koja ima izražen feministički stav i djelovanje. Naziv je ujedno i narodna poslovica, Cvijet je najljepši kad je neubran, sa kojom se umjetnica vizuelno duhovito poigrava, želeći da skrene pažnju na radikalnije preispitivanje pozicije žena u društvu. Poslovica sadrži i određene društvene i kulturološke karakteristike, koje zajedno sa društveno-istorijskim okvirom mogu biti polazna tačka za istraživanje rodnih odnosa ovog podneblja.

Izložba “Percepcije: Cvijet je najljepši kad je neubran” biće otvorena 7. marta 2019. godine u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.

By