Изложба Перцепције: Цвијет је најљепши кад је неубран

Изложба “Перцепције: Цвијет је најљепши кад је неубран” нови је умјетнички пројекат у Музеју савремене умјетности Републике Српске којим се наставља изузетно успјешна сарадња са British Council-ом, Ранијих година сарадња између ове двије институције у Бањoj Луци је омогућила значајне и веома посјећене изложбе Дејмијана Херста „Нова религија” и Грејсона Перија „Таштина малих разлика”.

Идеја овог умјетничког пројекта, који у фокус ставља дијалог између дјела британских умјетница из колекције British Council-a и умјетница из локалних колекција потекла је из British Council-а, који су подстакли кустосе пет регионалних институција да раде заједно како би у својим заједницама отворили питање заступљености жена умјетница у колекцијама и њихове видљивости на савременој сцени. Свака од ових изложби има различите концептуалне оквире, у зависности од садржаја или проблематике којом се бави, тј. од радова који се придружују.

Перцепције првенствено указују на паралелне умјетничке праксе из различитих географских, друштвених, културолошких и економских контекста у којима умјетнице живе и раде.

Показало се да су женске теме с различитих географских подручја идентичне, тј. да се увијек ради о преиспитивању идентитета, интимности, сјећања, о свакодневном искуству, друштвеним стереотипима, сексуалности или слободи. Такође, кориштење властитог тијела као умјетничког медија свуда је подједнако присутно. Евидентну разлику, међутим, представљају другачији углови посматрања, а потом и другачији ставови, условљени поменутим контекстима.

Изложба у Бањој Луци названа је по дјелу једине умјетнице у колекцији Музеја савремене умјетности Републике Српске Сандре Дукић која има изражен феминистички став и дјеловање. Назив је уједно и народна пословица, Цвијет је најљепши кад је неубран, са којом се умјетница визуелно духовито поиграва, желећи да скрене пажњу на радикалније преиспитивање позиције жена у друштву. Пословица садржи и одређене друштвене и културолошке карактеристике, које заједно са друштвено-историјским оквиром могу бити полазна тачка за истраживање родних односа овог поднебља.

Изложба “Перцепције: Цвијет је најљепши кад је неубран” биће отворена 7. марта 2019. године у Музеју савремене умјетности Републике Српске.

By