Конкурс за жене композиторе

Фондација Adkins Chiti: Жене у музици у смислу званичног партнера у прослави 70. годишњице потписивања Универзалне декларације о људским правима упутила је позив женама композиторима свих узраста и из свих земаља свијета да стварају музику инспирисану актуелном борбом за људска права и мир – GLOBAL CALL FOR NEW MUSIC for HUMAN RIGHTS.

Позив је отворен за:

(а) дјевојчице од осам до 18 година;

(б) жене од 19 навише година.

Жене композитори могу аплицирати са ауторским композицијама било којег жанра (савремена, класична, традиционална, популарна, џез музика итд). Текстуални дио композиције (уколико постоји) мора садржавати енглески превод, док музика мора бити написана у традиционалном нотном запису. Могу бити нове или раније извођене, а морају бити достављене у PDF формату. Ауторице се моле да не достављају носаче звука.

Ауторице  могу предложити само једну композицију за учешће, у трајању од шест минута, за једну од сљедећих категорија:

Соло инструмент,

Соло глас уз један до четири инструмента

Хор, са или без клавирске пратње

Група/ансамбл од осам до 12 инструмената.

Апликације је потребно доставити на: GWIM4HumanRights@hotmail.com до 30. јуна 2018. године.

/Одсјек за европске интеграције/

By