Конкурс за израду идејног рјешења Меморијалног центра у Доњој Градини

gp-topole_big

Министарство просвјете и културе Републике Српске покренуло је процедуру јавне набавке услуге – Конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина, који је међународног карактера и отворен је за сва заинтересована физичка и правна лица до 24. јануара 2018. године. Обавјештење о набавци објављено је на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине (www.javnenabavke.gov.ba).

У опису предмета јавне набавке потцртано је да је простор Спомен-подручја Доња Градина једно од стратишта система јасеновачких логора који су се простирали у ширем појасу уз ријеку Саву. У оквиру рјешења меморијалног центра планира се реализација сљедећих објеката и садржаја: прилазни плато (трг), макета, музеј-административни и образовно-истраживачки центар са техничким блоком, плато (трг) за комеморације и манифестације, вјерски објекти Срба, Јевреја и Рома те споменик жртвама и споменик настрадалој дјеци.

Тендерску документацију, са свим неопходним информацијама у вези са конкурсом, учесници могу подићи личним преузимањем у просторијама Министарства просвјете и културе Републике Српске (Трг Републике Српске 1), у канцеларији број 37, IV спрат, сваког радног дана од 9 до 15 часова, путем препоручене пошиљке са повратницом или путем електронске поште, а уколико су испоштовали откупну процедуру.

Сви заинтересовани кандидати имају право увида у тендерску документацију у просторијама Министарства просвјете и културе сваким радним даном и прије њеног откупа, а на начин за који се опредијели кандидат.

Увид у тендерску документацију се не сматра откупом тендерске документације.

У обавјештењу о јавној набавци наведене су све појединости и инструкције за уплате у вези са начином откупа тендерске документације за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина, као и инструкције за уплате из иностранства.

Контакт особа за преузимање, односно увид у тендерску документацију у Министарству просвјете и културе Републике Српске је Весна Јанковић (тел. +387 (0)51 338 461; e-mail: mp@mp.vladars.net).

Обавјештење о наведеној јавној набавци објављено je данас, 24.11.2017. године, у Службеном гласнику Босне и Херцеговине бр. 84/17 (Огласник јавне набавке).

 

Инструкције за уплате из Босне и Херцеговине:

Јавни приходи Републике Српске 562-099-00000556-87

НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука

Сврха дознаке – Уплата за тендерску документацију за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина

Врста прихода 722511, буџетска организација 0813001.

Инструкција за уплате из иностранства:

Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.DEV.RN.TREZORA

Beneficiary’s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1, BA-78000 BANJALUKA

Bank of Beneficiary: Unicredit Bank AD Banja Luka, Marije Bursac 7, BA-78000 Banjaluka

SWIFT: BLBABA22

Beneficiary’s acc. number: BA39 5517 9048 0118 3851

By