Конкурс за суфинансирање филмских пројеката

zgrada-vlade-1

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности за 2018. годину, у категоријама производње домаћих кратких играних, документарних и анимираних филмова.

Право пријаве на овај јавни конкурс имају сви заинтересовани продуценти чији је правни положај регулисан Законом о кинематографији, односно, привредна друштва, која су уписана у одговарајући привредни регистар Агенције за предузетничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), који се води за територију Републике Српске, а чија је основна дјелатност производња кинематографских дјела.

Један продуцент може пријавити највише два филмска пројекта у различитим категоријама.

Стручно вредновање и оцјењивање умјетничких вриједности филмских пројеката те организационих способности продуцената извршиће чланови Комисије за оцјену и избор пројеката за суфинансирање, а на основу испуњености услова, општих и посебних критеријума, утврђених у овом јавном конкурсу за све категорије појединачно.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности за 2018. годину, као и пратећи пројектни обрасци доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе и на порталу е-Култура (www.ekulturars.com ).

Конкурсна документација и филмски пројекат достављају се искључиво на обрасцима које је прописало Министарство, а који се попуњавају електронски.

Јавни конкурс остаје отворен 60 дана од дана објављивања.

By