Културни програми доступни свим грађанима

zgrada-vlade-1-compressor

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је резултате Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у 2017. години. Министарство ће подржати 19 пројеката и то 18 пројеката који се односе на децентрализацију у култури и један пројекат који се односи на међународну сарадњу, за шта је обезбијеђено  111.656,80 КМ.

Пројекти децентрализације у култури промовишу умјетничке и културне садржаје високог квалитета домаће продукције у средње развијеним, неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, док су пројекти међународне сарадње подршка организацијама, удружењима и установама  културе који користе средства иностраних фондова.

Право учешћа на конкурс, који је био отворен до 15. новембра 2017. године, имале су организације, удружења грађана и установе регистроване за обављање културне дјелатности у Републици Српској. На конкурс је пристигло укупно 28 пријава за суфинансирање пројеката и то 26 пројеката децентрализације у култури и два пројекта међународне сарадње.

Комисија за оцјењивање и вредновање пројеката је, на основу општих и посебних критеријума утврђених Правилником о суфинансирању пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу, извршила процјену, вредновала и бодовале пројекте те предложила листу пројеката са износима за њихово суфинансирање.

Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у 2017. години  доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе и на порталу еКултура (www.ekulturars.com ).

By