Мост Мехмед-паше Соколовића

Мост преко Дрине у Вишеграду је ремек дјело мостоградње. Саграђен је у времену од 1571. до 1577. године по жељи и наредби Мехмед паше Соколовића, а према нацртима мимара Синана. Дугачак је више од 180 метара, а састоји се од једанаест преломљених камених сводова, са благим успоном према средини и силазном рампом на лијевој обали. Сводови се ослањају на девет снажних камених стубова и на камена платна на обалама.Изнад лукова читавом дужином моста протеже се у камену профилисани вијенац изнад кога је ограда моста. Изнад шестог стуба се са обе стране налазепроширења. Са десне стране је камено платно у чијој ниши су две плоче са натписом. Горњи, старији, исписан је 1571/72. године а доњи 1577/78. године. На прилазној рампи лијеве обале налазе се три отвора завршена преломљеним луковима.

Стари мост у Вишеграду главни је лик романа „На Дрини ћуприја“, за који је Иво Андрић добио Нобелову награду.

Мост преко Дрине у Вишеграду регистрован је као споменик културе прве категорије 1950. године (рјешење 02-741-3/62). Комисија за очување националних споменика га је 2003. године прогласила националним спомеником, а Унеско га је, 2007. године, под бројем 1260, уврстио на Листу свјетске баштине.

By