Музеј Републике Српске

На иницијативу Бана Врбаске Бановине Светислав Тиса Милосављевић 26. септембра 1930. године основан је Музеј Врбаске Бановине. Први директор Музеја био је Спиридон Шпиро Боцарић, академски сликар. У својој историји Музеј је мијењао називе (Музеј Врбаске Бановине, Државни етнографски музеј Босанске Крајине, Народни музеј, Музеј Босанске Крајине). да би Одлуком Владе Републике Српске 14. новембра 1992. године био преименован у Музеј Републике Српске и проглашен централном установом заштите покретних културних добара.

Од 1982. године Музеј је смјештен у дијелу објекта Дома радничке солидарности, Ђуре Даничића 1, са површином 3. 648,41 мгдје се и данас налази, у истој згради са Народном и универзитетском библиотеком и Дјечијим позориштем Републике Српске. Од укупног простора у којем је Музеј смјештен, Стална изложбена поставка заузима простор површине 1.561 м2.

У Музеју Републике Српске дјелују:

Центар за материјалну културу и умјетност

 • Одсјек за археологију
 • Одсјек за историју
 • Одсјек за етнологију и етнографију
 • Одсјек за историју умјетнсти
 • Природњачки одсјек

Документациони центар са библиотеком, фотолабораторијом и архивском грађом

 • Документациони центар Музеја
 • Документациони центар Централног регистра
 • Библиотека
 • Фотолабораторија

Центар за конзервацију и рестаурацију

 • Атеље за конзервацију и рестаурацију сликарских дјела
 • Атеље за конзервацију и рестаурацију текстила и коже
 • Атеље за конзервацију и рестаурацију метала, дрвета и камена
 • Атеље за конзервацију и рестаурацију керамике, порцулана и стакла
 • Атеље за конзервацију и рестаурацију папира
 • Радионица ЗОО препаратора

Центар за образовно – педагошки рад
Одјељење заједничких служби

У Музеју Републике Српске тренутно је запослен 41 радник, од којих је 14 кустоса, 2 конзерватора-рестауратора и 3 препаратора, што значи да је Музеј кадровски оспособљен да извршава своју основну функцију, предвиђену Законом о музејској дјелатности, и то: истраживање прикупљање обрада, чување, стручна обрада, проучавање, заштита, излагање и публиковање музејске грађе као заједничког блага које је деценијама прикупљано.

У својим Збиркама Музеј чува око 35.000 експоната а специјализована музејска библиотека располаже са 14.000 књига.

Контакт

Музеј Републике Српске
Ђуре Даничића бр.1, 78 000 Бања Лука
Републикa Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 51 215 973
Централа: +387 51 215 984
Директор: +387 51 215 929
Факс: +387 51 215 986
E-mail: muzejrs@inecco.netmuzejrs@blic.net
Web страница: www.muzejrs.com
Радно вријеме: Сваким даном од 8 до 20 часова.

By