Muzej RS na Danima kulture u Sankt Peterburgu

Povodom Kulturnog programa “Dani kulture Republike Srpske u Sankt Peterburgu” Muzej Republike Srpske će u Ruskoj Federaciji u maju predstaviti dvije izložbe: “Zmijanjski vez – svjetsko nematerijalno nasljeđe” i “Koncentracioni logor Jasenovac – najveći ustaški logor smrti”.

Svečano otvaranje izložbe “Zmijanjski vez – svjetsko nematerijalno nasljeđe” je 11. maja u Muzeju Hleba u Sankt Peterburgu. Prezentujući izložbu “Zmijanjski  vez – svjetsko nematerijlano nasljeđe” Muzej Republike Srpske po prvi put se predstavlja u Ruskoj Federaciji, i to sa izuzetnim kulturnim nasljeđem koje baštini u svome fundusu. Izložba je multimedijalnog i interaktivnog karaktera i biće predstavljena na najvišem stručnom i muzeološkom nivou.

„Izložbom u Sankt Peterburgu, stanovništvo u Ruskoj Federaciji uproznaje se sa prvim nematerijalnim kulturnim nasljeđem Republike Srpske koje je upisano na UNESKO-vu listu. Izložba je prilika da se na najvišem nivou realizuje i kulturna saradnja između Ruske Federacije i Republike Srpske“, istakla je autor izložbe, etnolog Danijela Đukanović, muzejski sajetnik.

Gostima i učesnicima, te brojnim internacionalnim posjetiocima ovog značajnog kulturnog programa, Zmijanjski vez biće prezentovan kroz dvadeset dizajniranih banera, postavnjenih u Muzeju Hleba. Izložba daje objašnjenja značaja, vrijednosti i ljepote Zmijanjskog veza, te prezentuje učešće i rad nosilaca Zmijanjskog veza, odnosno udruženja koja i danas izrađuju Zmijanjski vez i čuvaju ga kao dio savremene kulture.

Izložba se sastoji od 65 trodimenzionalnih predmeta (muzejska graća, predmeti Zmijanjskog veza kojeg rade nosioci Zmijanjskog veza u 21. vijeku), 20 banera gdje će biti predstavljene fotografije Zmijanjskog veza, tri velika postera, digitalno predstavljanje izložbe na tabletima (ruski i engleski prevod teksta), dokumentarni film o upisu Zmijanjskog veza na UNESKO-vu listu. U toku izložbe a i tokom tri dana koliko budemo boravili u Moskvi biće realizovane radionice Zmijanjskog veza koja će voditi vezilja Sanja Bajić.

Posjetioci će imati priliku da pogledaju i dokumentarni film o Zmijanjskom vezu, kao i da pregledaju mobilnu prezentaciju u vidu mape – kataloga od 60 strana, gdje su predstavljeni izvezeni primjerci Zmijanjsko veza, fotografije panorame Zmijanja i narodne nošnje.

Svečano otvaranje izložbe “Koncentracioni logor Jasenovac – najveći ustaški logor smrti” je 11. maja u Državnom memorijalnom muzeju odbrane i opsade Lenjingrada. Za izložbu je korišćen relevantan fotodokumentarni muzejski materijal.

„Na uvodnom dijelu izložbe predstavljeno je stvaranje koncentracionog logora Jasenovac, kao i proces hapšenja i deportovanja u Jasenovac svih nepoželjnih, prije svega Srba. Posebnom cjelinom ekspozicije istaknuti su najveći ustaški zločinci i njihove brutalne metode likvidacije, primjenjene na logorašima“, istakao je autor ove izložbe, viši kustos istoričar Milenko Đorđević.

On je pojasnio da je,  primjenjujući rasnu politiku prema nacističkim uzorima, ustaška vlast je tada nastojala je da se riješi i Jevreja i Roma. Takva politika dovela je do genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima. Najveći broj žrtava bio je u sistemu logora Jasenovac, gdje su likvidirani i antifašisti, kao i drugi ljudi koji se nisu slagali sa zvaničnom ustaškom politikom.

U okviru ovog dijela izložbe posebno je istaknuto stradanje djece. Prikaz kocentracionog logora Jasenovac nakon oslobođenja je tema kojom se zaokružuje izložba, a sadržaj obuhvata 40 fotografija, dva banera i film o logoru Jasenovac.

By