Отворен конкурс за културне програме националних мањина

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање културног стваралаштва националних мањина у Републици Српској за 2016. годину, за шта је буџетом планирано 30.000 марака.

Јавни конкурс се расписује за пројекте који афирмишу културу и културну разноликост путем очувања, заштите и презентације културног насљеђа националних мањина, те истраживачке, едукативне и пројекте који су намијењени дјеци и младима, а ради очувања културе националних мањина.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу у Републици Српској и удружења националних мањина од посебног значаја за Републику Српску.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у Републици Српској за 2016. години доступан је на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете културе, као и на порталу еКултура.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

By