Пећина Растуша, Теслић

ПРАИСТОРИЈСКИ ЛОКАЛИТЕТ СТАРИЈЕГ КАМЕНОГ ДОБА (ПАЛЕОЛИТ, око 35.000 п. н. е.)

Од 2006. године Музеј Републике Српске, у сарадњи са Републичким Заводом за заштиту култно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Универзитетима Кембриџ и Лестер (Велика Британија) и осталим матичним музејима (Градишка, Приједор, Добој) ради на археолошким истраживањима (рекогносцирања и ископавања) каменог доба Републике Српске, тј. сјеверне Босне.

У склопу наведених истраживања вршено је ревизиони истраживање једног од најбитнијих праисторијских локалитета, пећине Растуше у селу Растуша, Чечава код Теслића, узводно уз ријеку Босну. Ријеч је о једином пећинском налазишту у сјевернобосанској регији које поред богате материјалне културне заоставштине, садржи значајне остатке флоре и фауне, а саму пећину карактерише унутрашњост тиграстог облика шаре која је сврстава међу три такве у Европи (осим Растуше у БиХ, то су пећина код Вићенце у Италији и једна недалеко од Париза, Француска ).

У пећини Растуша од 2010. године отворене су три сонде у три различита дијела. Анализа 14С рађена 2010. године потврдила је да је пећина била настањена још од 35.000 година прије нове ере, што потврђује боравак неандерталца на нашем подручју. Истраживање пећине још је у току.

Приликом ископавања вршених од  2010. до 2012. године, пронађена је знатна количина материјала ( кремен, керамика, кости и остало ), од којег је до сада извршена технолошка и типолошка анализа свог материјала од окресаног камена, а према којој је кремени материјал подијељен на основне категорије: одбитке, сјечива, ретуширане алатке, језгра и технолошке нуспродукте.

Што се палеонтолошких остатака тиче, њихов спектар је више него проширен; најбитније је навести да се међу бројним животињским врстама сада налазе и остаци пећинског лава, лоса, јелена, дабра и носорога.

У складу са прелиминарном анализама материјала из пећине Растуша овај локалитет се показао као једно од најстаријих пећинских станишта на подручју сјеверне Босне али и као локалитет са највећим потенцијалом за допуну туристичке понуде Републике Српске.

 

By