Подршка за 92 пројекта у култури

zgrada-vlade-1

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас резултате Јавног конкурса за суфинансирање јавних потреба у култури за 2017. годину и резултате Јавног конкурса за суфинансирање културног стваралаштва националних мањина за 2017. годину.

Конкурси су расписани 16. јуна ове године а процјену и стручно вредновање квалитета поднесених пројеката, а на основу критеријума наведених у сваком појединачном конкурсу, извршиле су стручне комисије, именоване рјешењем министра за сваку област посебно. У складу с тим, стручне комисије су предложиле и ранг-листе пројеката за суфинансирање.

У складу са расположивим средствима у буџету, Министарство ће суфинансирати 92 пројекта у износу од 499.500 марака.  Из области музичке и музичко-сценске умјетности у свим категоријама биће суфинансирано укупно 28 пројеката. У области позоришне продукције биће подржано осам пројеката и шест пројеката у области позоришних манифестација, те 23 пројекта из области културно-умјетничког аматеризма. Такође, Министарство ће суфинансирати 16 књижевних манифестација, четири пројекта у области филмских фестивала и седам пројеката у области визуелне и мултимедијалне умјетности.

Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката књижевно-умјетничког стваралаштва у области издавачке дјелатности у 2017. години биће накнадно објављени, с обзиром на то да је потребан дужи временски период за процјену и стручно вредновање издавачких пројеката.

Према резултатима Јавног конкурса за суфинансирање културног стваралаштва националних мањина за 2017. годину Министарство ће суфинансирати 21 пројекат у укупном износу од 40.000 марака.

Право подношења пријава на конкурсе имала су правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности у Републици Српској и установе које обављају дјелатност у области културе, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно правна лица регистрована за обављање издавачке дјелатности у Републици Српској те удружења националних мањина регистрованих на локалном нивоу и удружења националних мањина од посебног значаја за Републику Српску.

Резултати Јавног конкурса за суфинансирање јавних потреба у култури за 2017. годину те Јавног конкурса за суфинансирање културног стваралаштва националних мањина за 2017. годину доступни су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе (www.vladars.net) и на порталу еКултура (www.ekulturars.com).

By