Подршка пројектима из области културе

zgrada-vlade-1-compressor
Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је резултате Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у 2018. години, према којим ће бити подржан 21 пројекат у укупном износу од 153.980,00 КМ. Из области децентрализације у култури биће суфинансирано 20 пројеката и из области међународне сарадње један пројекат.

Право учешћа на конкурс, који је био отворен до 14. септембра 2018. године, имале су организације, удружења грађана и установе регистроване за обављање културне дјелатности у Републици Српској. На конкурс је пристигло укупно 29 пријава за суфинансирање пројеката, и то 26 пројеката из области децентрализације у култури и три пројекта из области међународне сарадње.

Комисија за оцјењивање и вредновање пројеката је, на основу општих и посебних критеријума утврђених Правилником о суфинансирању пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу, извршила процјену, вредновала и бодовала пројекте те предложила листу пројеката са износима за њихово суфинансирање.

Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у 2018. години  доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе и на порталу еКултура (www.ekulturars.com ).

By