Proljeće u Muzeju Republike Srpske

Tradicionalna manifestacija “Proljeće u muzeju” otvorena je danas u Muzeju Republike Srpske. Već 12 godina ova manifestacija se otvara izložbom radova sa radionica koje, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za obrazovno pedagoški rad Muzeja RS organizuje za djecu osnovnih škola i centara, u saradnji sa nastavnicima likovnog obrazovanja.

U prisustvu nastavnika i učenika te djece i vaspitača iz centara, koji su učestvovali u radionicama,  manifestaciju je otvorio direktor Muzeja Miladin Savić.

Organizacija „Proljeća u muzeju“ povjerena je muzejskom timu na čelu sa Natašom Nogo, višim muzejskim pedagogom i saradnicama – Ani Brataševec, Milanki Dragojević i Đurđici Bjelošević, a podršku je pružila i kancelarija Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

“Tokom aprila u Muzeju Republike Srpske stotine učenika, u pratnji nastavnika likovnog vaspitanja, crtali su u Muzeju, a tema im je bila „Muzejski eksponat kao inspiracija“.

U ambijentu Stalne izložbene postavke Muzeja, učenici biraju eksponate koji ih inspirišu, uživajući i maštajući između prizora istorije prošlog vijeka i prošlog milenijuma, između kostima i ruralnih i urbanih nošnji, između klavira Vlade Miloševića i natre za tkanje vune, između vukova i zečeva, mitraljeza i frula”, pojasnila je Nataša Nogo.

“Tako sadržajan, uzbudljiv ambijent Stalne postavke, daje svakom učesniku „Proljeća u muzeju“ jednu novu percepciju, te misao o tome – šta je znanje, šta je zanat, vještina, šta je umjetnost i šta stvaranje. Upravo u pokušaju da reprodukuju ono u šta gledaju, crtajući prizore flore i faune ili preslikavajući istorijske ličnosti sa portreta iz postavke, đaci, djeca, učesnici, apsolviraju pouku i misiju ove muzejske manifestacije“, dodala je Nogo.

On je rekla da ova manifestacija odražava različitost kreativnih mogućnosti učenika i stimuliše njihovu zaintertesovanost za učešće u ovoj tradicionalnoj manifestaciji, što značajno doprinosi očuvanju naše kulturne baštine i djeluje edukativno u razvijanju svijesti  o blagu materijalne i nematerijalne kulture.

Ciljevi i zadaci likovnih radionica i izložbe su podsticanje dječije kreativnosti i razvijanje sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju. Kroz program edukativno-kreativnih radionica, djeca razvijaju pozitivan stav prema estetskim vrijednostima likovnog rada, kao i stav prema umjetnosti, muzejskim institucijama i nasljeđu.

U periodu od  10. do 27. aprila  2018. godine, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad  organizovalo je  30 likovnih  radionica, u kojima je učestvovalo 150  učenika iz 30 osnovnih škola Republike Srpske.

By