Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности у 2018. години

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је резултате Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности у категоријама производње домаћих кратких играних, документарних и анимираних филмова, за 2018. годину,  према којим ће бити подржана производња три филма, у укупном износу од 60.000 марака. Два филма су у категорији документарног и један у категорији анимираног филма.

Право пријаве на конкурс, који је био отворен од 18.09. до 19.11.2018. године, имали су сви заинтересовани продуценти чији је правни положај регулисан Законом о кинематографији, односно, привредна друштва, која су уписана у одговарајући привредни регистар Агенције за предузетничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), који се води за територију Републике Српске, а чија је основна дјелатност производња кинематографских дјела.

Укупно је на конкурс било пријављено пет пројекта, а од тога три пројекта у категорији докуметарног филма, један у категорији кратког играног филма и један у категорији анимираног филма.

Комисија за оцјену и стручно вредновање пројеката из области наведених у конкурсима је на основу испуњености услова, општих и посебних критеријума, утврђених у овом јавном конкурсу за све категорије појединачно, извршила процјену, вредновала и бодовала пројекте те предложила листу пројеката са износима за њихово суфинансирање.

Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности у 2018. години

By