Сервицијум – сједиште римске флоте и војни логор

Данашње подручје Градишке припадало је некадашњој римској провинцији Панонији. На прелазу преко ријеке Саве већ у првом вијеку изграђено је утврђење  – сједиште римске флоте и војни логор под именом Servitium. Његова основна функција била је заштита границе и надзор побјеђених Панона. У њему је било и сједиште једне од три ријечне флоте (Сисциа, Сервициум и Сирмиум) на ријеци Сави – classis prima Pannonica, Servitti.

На подручју данашње Градишке укрштале су се двије магистралне цесте Римског царства: цеста SalonaServitium (Солин – Градишка) и крак магистралне цесте Siscia – Servitium – Sirmium (Сисак – Градишка – Сремска Митровица). На траси римског пута која је водила ка југу, према данашњим Лакташима, формирају се два војна римска логора: AD FINES (Маховљани) и AD LADIOS (Трн), те римско војно купатило на локалитету Зидине у Лакташима.

By