Снажна подршка развоју културе

img_4842_475234993

„Влада Републке Српске издвојила је око пет милиона марака за инфраструктурне пројекте републичких институција културе  како би то били репрезентативни објекти с обзиром да су  ове институције репрезенти културе Републике Српске у региону, али и свијету“, рекла је министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић након састанка са директорима републичких институција културе.

Она је појаснила да ће реализацијом инвестиција одређене инфраструктурне потешкоће бити ријешене  како би публика имала бољу програмску понуду.

„Без улагања у културу, не можемо имати квалитетан производ а без квалитетног производа, не можемо бити на прави начин заступљени у области културе у БиХ и шире“, истакла је Тривићева.

Она је поновила да је Министарство просвјете и културе отворено за сарадњу и подршку институцијама културе.

„Остаје да ријешимо заостала дуговања за гријање и друге комуналне трошкове републичких установа културе, првенствено у Бањој Луци, и тражићемо на састанцима са привредним субјектима који пружају такве услуге заједничко рјешење како бисмо ово питање дугорочно ријешили“, рекла је министар Наталија Тривић.

Директор Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске Љиља Петровић Зечић рекла је да су приоритетни проблеми Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске  гријање и висока цијена електричне енергије с обзиром да републичке институције културе плаћају индустријску цијену гријања и електричне енергије а нису профитабилне институције.

„Стратегија развоја културе, коју је донијело Министарство просвјете и културе, значајно је олакшала креирање програма институцијама културе јер усклађују планове са стратешким правцима развоја културе. Институције културе су репрезенти културе Републике Српске и зато је веома важно како ћемо представити у региону нашу културу“, рекла је Љиљана Петровић Зечић.

Директор Археолошког налазишта „Римски муниципиум“ Скелани Свјетлана Марковић оцијенила веома успјешним данашњи састанак.

„Изузетно је корисна размјена искустава међу директорима републичких установа културе јер се често сусрећемо са истим изазовима, као и подршка Министарства“, истакла је Марковићева.

Влaдa Рeпубликe Српскe обезбиједила je у 2018. гoдини 4,8 милиoнa марака зa приoритeтнe прojeктe у oблaсти културe кojи ћe сe финaнсирaти из Прoгрaмa jaвних инвeстициja у нeкoликo грaдoвa и oпштинa ширoм Српскe.

By