Snažna podrška razvoju kulture

„Vlada Republke Srpske izdvojila je oko pet miliona maraka za infrastrukturne projekte republičkih institucija kulture  kako bi to bili reprezentativni objekti s obzirom da su  ove institucije reprezenti kulture Republike Srpske u regionu, ali i svijetu“, rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske mr Natalija Trivić nakon sastanka sa direktorima republičkih institucija kulture.

Ona je pojasnila da će realizacijom investicija određene infrastrukturne poteškoće biti riješene  kako bi publika imala bolju programsku ponudu.

„Bez ulaganja u kulturu, ne možemo imati kvalitetan proizvod a bez kvalitetnog proizvoda, ne možemo biti na pravi način zastupljeni u oblasti kulture u BiH i šire“, istakla je Trivićeva.

Ona je ponovila da je Ministarstvo prosvjete i kulture otvoreno za saradnju i podršku institucijama kulture.

„Ostaje da riješimo zaostala dugovanja za grijanje i druge komunalne troškove republičkih ustanova kulture, prvenstveno u Banjoj Luci, i tražićemo na sastancima sa privrednim subjektima koji pružaju takve usluge zajedničko rješenje kako bismo ovo pitanje dugoročno riješili“, rekla je ministar Natalija Trivić.

Direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljilja Petrović Zečić rekla je da su prioritetni problemi Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske  grijanje i visoka cijena električne energije s obzirom da republičke institucije kulture plaćaju industrijsku cijenu grijanja i električne energije a nisu profitabilne institucije.

„Strategija razvoja kulture, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture, značajno je olakšala kreiranje programa institucijama kulture jer usklađuju planove sa strateškim pravcima razvoja kulture. Institucije kulture su reprezenti kulture Republike Srpske i zato je veoma važno kako ćemo predstaviti u regionu našu kulturu“, rekla je Ljiljana Petrović Zečić.

Direktor Arheološkog nalazišta „Rimski municipium“ Skelani Svjetlana Marković ocijenila veoma uspješnim današnji sastanak.

„Izuzetno je korisna razmjena iskustava među direktorima republičkih ustanova kulture jer se često susrećemo sa istim izazovima, kao i podrška Ministarstva“, istakla je Markovićeva.

Vlada Republike Srpske obezbijedila je u 2018. godini 4,8 miliona maraka za prioritetne projekte u oblasti kulture koji će se finansirati iz Programa javnih investicija u nekoliko gradova i opština širom Srpske.

By