Усвојен Нацрт закона о култури            

zgrada-vlade-1

 

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Нацрт закона о култури.

Полазећи од чињенице да је Уставом Републике Српске прописано право Републике Српске да уређује и обезбјеђује бригу о култури, наметнула се потреба и обавеза Српске да област културе системски уреди. Ријеч је о закону који до сада није постојао у законодавству Републике Српске. Министарство просвјете и културе је настојало да на најбољи могући начин уреди ову област, водећи рачуна да досадашње искуство у области културе преточи у један за све јасан и проводив закон.

Доношење Закона о култури је стварна потреба да се јасно дефинише начин остваривања општег интереса у култури и обављања културних дjелатности, права, обавезе и одговорности свих субјеката у култури, услови за обављање дјелатности у култури, услови и поступак за суфинансирање и финансирање дјелатности у култури, културна политика, као и друга питања од значаја за културу.

Министарство је овим законом настојало обухватити сва питања и све односе из области културе.

У том смислу, јасно су дефинисане дјелатности у области умјетничког стваралаштва, продукције и интерпретације, као и дјелатности у области истраживања, презентовања, документовања, заштите и промовисања културе.

Такође, овим  законом се први пут дефинише појам умјетника и стручњака у култури, те се уводи Регистар умјетника и Регистар стручњака у култури, што би требало да допринесе јачању њихове позиције у култури Републике Српске. Користећи ову класификацију, а с циљем праћења и анализирања рада и доприноса удружења у култури, извршиће се и категоризација, односно процедура додјељивања одређеног статуса удружења, што је неопходно за профилисање и унапређење независне културне сцене.

Министарство просвјете и културе је посебну пажњу посветило умјетницима и стручњацима у култури који су дали одређени допринос развоју културе Републике Српске и то тако што ће Влада Републике Српске, на приједлог Министарства, доказаним умјетницима и стручњацима у култури додјељивати статус истакнутог ствараоца у култури.

Поред тога, предмет овог закона је и уређивање материјално-правног, процесног и организационог статуса удружења у култури, које је Министарство препознало као веома важног партнера у развоју културе. У том смислу, Министарство ће проводити процедуру утврђивања одређеног статуса удружења у култури и поступак категоризације културно-умјетничких друштва и ансамбала народних игара и пјесама, с циљем њиховог праћења и анализирања њиховог рада, те на крају и процјене њиховог утицаја и доприноса развоју културе Републике Српске.

Овим законом се прописију и облици извора финансирања културе у Републици Српској, у смислу да ће се средства за остваривање општег интереса у култури обезбјеђивати у буџету Републике Српске, док ће се из буџета јединица локалне самоуправе средства утврђивати сходно развојном документу културе јединица локалне самоуправе.

Законом се дефинишу и конкретни начини остваривања културне политике, гдје су документ стратегије развоја културе и институција јавног конкурса препознати као кључна средства у процесу испуњавања претходно утврђених и зацртаних културних потреба, које ће се реализовати првенствено кроз поступак креирања, подршке и суфинансирања програма и пројеката у култури, чиме ће се културна сцена значајно ојачати.

By