Ученици богатији уз Кочићева дјела

Препоруку свим ученицима да читају дјела Петра Кочића ради сопственог богаћења и богаћења  свога рјечника, те сазнавања како је наш народ живио у његово доба, упутио је министар просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевића  приликом промоције радио-драме „Јазавац пред судом“, коју је према мотивима познате Кочићеве сатире припремио Радио Републике Српске у сарадњи са Министарством просвјете и културе.

Промоција је уприличена у Кочићевој школи у порти манастира Гомионица код Бање Луке, у присуству надстојника манастира Гомионица оца Методија, директора Радија Републике Српске Драгана Пајића, глумца Бошка Ђурђевића те руководства и ученика Основне школе „Младен Стојановић“ из Бронзаног Мајдана.

„Веома је важно да читамо дјела Петра Кочића, поноситог трибуна и врлог српског књижевника, како бисмо му одужили макар дио велике књижевне заоставштине“, рекао је министар Малешевић те нагласио да ученици најбоље могу учити о важности борбе за истину, слободу и правду управо из Кочићевих дјела.

Он је истакао да је Кочић својим дјелом чувао српски језик, писмо и духовност, све оно што чини  национално и културно биће нашег народа те да је оставио у насљеђе српском народу књижевно дјело непролазне вриједности.

„Кочић је у српску књижевност увео типичне јунаке овог поднебља као што су Мрачајски прото, Симеун ђак, Давид Штрбац и обезбиједио им почасно мјесто у нашој књижевности“, рекао је министар Малешевић и оцијенио да је утолико важнија радио-драма која је још једном оживјела чувени лик Давида Штрпца.

Он je изразио очекивање дa ћe oвa рaдиo-дрaмa нaћи свoje мjeстo у свим шкoлaмa и дa ћe прoфeсoримa српскoг jeзикa бити oд вeликe пoмoћи.

Изразивши захвалност Радију Републике Српске за сав уложени труд и добру сарадњу, министар Малешевић је подсјетио да је ово друга радио-драма коју је ова кућа изњедрила у сарадњи са Министарством и да ће ова сарадња сигурно бити настављена.

Дирeктoр Рaдиja Рeпубликe Српскe Дрaгaн Пajић рeкao je дa на овај начин Рaдиo oбoгaћуje свoj дрaмски прoгрaм, тe дa je избoр дa припрeмe рaдиo-дрaму “Jaзaвaц прeд судoм” пo мoтиву дjeлa Пeтрa Кoчићa биo лoгичaн.

“Кoчић je зa људe сa нaших прoстoрa мнoгo вишe oд писцa. Oн je живиo у склaду сa свojим дjeлoм, штo je риjeткoст. Иaкo нaписaнa приje 110 гoдинa, oвa дрaмa je и дaнaс aктуeлнa, живa и свjeжa”, дoдao je Пajић.

У оквиру програма промоције, а на родост и част домаћинима, ученицима и осталим гостима, премијерно је пуштен дио радио-драме „Јазавац пред судом“.

Радио-драма је снимљена на ЦД, а по један примјерак ће бити достављен свим основним и средњим школама у Републици Српској који ће се користити у настави с циљем да се Кочићево дјело приближи ученицима на занимљив начин.

By