Crkva u Mostaćima

Crkva posvećena svetom Klimentu, poznatija kao Klimentica, nalazi se u selu Mostaći, dva kilometra udaljenom od Trebinja.

Godina nastanka crkve nije poznata, ali u natpisu iznad vrata stoji da je oslikana 1623. godine.

Crkva je jednobrodne osnove, građena od pravilnih kamenih kvadera, pokrivena kamenim pločama, sa zvonikom na preslicu.

Živopis iz 1623. godine pridario je Radoja Mihaljević, a naslikao zograf Vasilije, koji se u ikonografskom smislu ugledao na slikarstvo Georgija Mitrofanovića, ali su njegove slikarske sposobnosti bile znatno manje. Restaurisan je od 1995 – 1998. godine.

By