Školska lektira na poklon Drvaru i Grahovu

Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković uručila je danas školske lektire prikupljene u okviru kampanje „Čitajmo zajedno” direktoru Osnovne škole „Drvar” Svjetlani Dodig i direktoru Osnovne škole „Grahovo“ iz Grahova Voji Mariću.

„Jedan od strateških ciljeva Ministarstva prosvjete i kulture je  zaštita i njegovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma tako da je odlučeno da kampanja bude proširena na popunu knjižnog fonda školskih biblioteka u opštinama Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč i Bosanski Petrovac“, rekla je Đakovićeva.

Prema njenim riječima, činjenica je da su školske biblioteke u ovim opštinama siromašne, naročito naslovima i izdanjima pisanim srpskim jezikom i ćiriličnim pismom.

„Zbog toga smo odlučili da većinu knjiga koje su građani kupovali tokom kampanje od 21. do 31. oktobra usmjerimo školskim bibiliotekama u ove četiri opštine u Federaciji BiH”, naglasila je Đakovićeva.

Direktori Osnovne škole „Drvar” Svjetlana Dodig i Osnovne škole „Grahovo“ Vojo Marić zahvalili su Ministarstvu na uručenim knjigama.

„Hvala Ministrastvu što su nam obogatili biblioteku. Svaka knjiga predstavlja kulturno blago. Pogotovo nam je neophodno blago na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu”, istakla je Dodigova.

Direktor Poslovnog centra Prijedor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo Nikola Šobat rekao je da Zavod sa zadovoljstvom učestvuje u ovoj kampanji i da je većina knjiga prikupljena u ovoj kampanji donirana u ove četiri opštine.

U toku kampanje «Čitajmo zajedno», koja je trajala od 21. Do 31. oktobra, prikupljeno je oko 500 knjiga. Kampanja „Čitajmo zajedno“ podstiče kulturu čitanja, jača izdavaštvo i bogati knjižne fondove biblioteka.

Ministarstvo prosvjete i kulture već drugu godinu zaredom realizuje kampanju „Čitajmo zajedno” u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

By