ЈАВНИ ПОЗИВИ / КОНКУРСИ

Eвропска комисија је   у оквиру иницијативе „Европска година културног насљеђа 2018“ најавила  пројекат „Рута културног насљеђа ЕУ-Западни Балкан“. Европска година културног насљеђа доноси јединствену прилику да се нагласи улога културног насљеђа у јачању заједничког осјећања за историју и идентитет наших земаља и да се на тај начин промовише савремена култура као фактор који обликује наше […]

УНЕСКО Центар Louis Francois отворио је позив за учешће у међународном такмичењу за визуелне умјетности и такмичењу за поезију на француском језику. Активности Louis Francois центра су усмјерене ка подизању свијести младих широм свијета о умјетности и климатским промјенама. Сви радови који се у оквиру такмичења достављају Центру, чувају се у артотеци под називом ”Успомене […]

Mинистарство културе Египта организује међународно такмичење у цртању, ручној изради играчака и фотографији. Такмичење се односи на дјецу узраста од четири до 18 година, а радове је потребно доставити до 30. маја 2018. године. Контакт мејл за додатне информације је: info@enccc.org.     /Одсјек за европске интеграције/

Истраживачки центар Asklepios-Med из Сегедина, Мађарска, организује Међународну изложбу умјетничких дјела доктора, која ће се одржати 12. маја 2018. године у Загребу. Циљ изложбе је да повеже стручњаке из области медицине из цијелог свијета, првенствено из Европе кроз организовање културних догађаја. Током изложбе доктори-умјетници ће моћи да изложе слике, скулптуре, фотографије, вез или било које […]

О ЛУТ ФЕСТУ Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за дјецу “Лут фест “ одржава се од 14.05. до 18.05.2018. год. у Источном Сарајеву, Република Српска- БиХ.  Лут фест је једна од веома значајнијих  међународних позоришних  манифестација у БиХ, која већ 18 година школује нове генерације позоришне публике, стварајући добру платформу за развој културе цијелог региона. […]

Министарству просвјете и културе Републике Српске, посредством Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, достављена је информација из Амбасаде Босне и Херцеговине у Софији о могућности пријаве фолклорних група за учешће на Међународном фестивалу фолклора «За очување заоставштине наших предака и преношење исте на нашу дјецу», који се одржава од 20. до 24. августа 2018. године […]

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje пoзив зaинтeрeсoвaним лицима кojа су сe aфирмисaла и oствaрила знaчajнe рeзултaтe у oблaсти кинeмaтoгрaфскe дjeлaтнoсти дa сe приjaвe нa jaвни пoзив зa члaнoвe кoмисиjе за избор и процјену пројеката из области кинематографске дјелатности. У склaду сa члaнoм 15. Правилника o критеријумима и услoвима за финансирање јавних потреба у […]

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje јавни пoзив зaинтeрeсoвaним лицима кojа су сe aфирмисaла и oствaрила знaчajнe рeзултaтe у књижевној умјетности и издаваштву дa сe приjaвe нa јaвни пoзив зa избор и именовање члaнoвe Koмисиjе за откуп књига oбjaвљeних у Рeпублици Српскoj у 2015. и 2016. гoдини. У склaду сa тачком IV Јавног конкурса […]

Удружење MOYA из Аустрије организује у септембру 2018. године међународну изложбу умјетничких радова младих умјетника до 40 година старости, а у оквиру пројекта Peace који ће бити реализован за вријеме аустријског предсједавања Европском унијом. Предвиђено је да млади умјетници изложе дјела који са умјетничког аспекта промовишу мир и хармонију. Идеја је да се, у вријеме кад се обиљежава […]

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као највећа издавачка кућа у Републици Српској, позива ауторе који пишу и стварају на српском језику, да узму учешћа на Конкурсу за најбољи необјављени роман и награду „Златна сова“ за 2018. годину. Књижевна награда издавачке куће ЈП „Завод за уџбенике и наставна […]

Хор ”Кораис” из Солуна организује 8. Свјетски фестивал хорова у Солуну у периоду од 27. до 29. априла 2018. године. Учешће могу узети сви заинтересовани хорови и вокални ансамбли из цијелог свијета. Учесници Фестивала требало би да изведу по пет пјесама, од чега најмање три из области мјузикла, а преостале двије могу бити из области […]

Амбасада БЈР Македоније у БиХ обавјештава о учешћу на конкурсу из дјечије ликовне умјетности под називом Мали битолски Монмартр. Ова манифестација одржава се сваке године, а наредна ће бити у периоду од 23. до 30. маја 2018. године. Право учешћа на конкурсу имају дјеца старости од четири до 20 година. Тема је по слободном избору, […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је дaнaс јавни конкурс за откуп књига објављених у Републици Српској у 2015. и 2016. години. Издавачи могу понудити више издања, а oдабир најбољих публикација, које пристигну на конкурс, вршиће Комисија за откуп књига именована од стране Министарства. Откупљене књиге издавачи су дужни да доставе Народној и универзитетској […]

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу Пријава на Јавни конкурс Образац бр. 1 – Пројектна документација Образац бр. 2 – Финансијска конструкција Образац бр. 3 – Оцјењивање – Међународна сарадња Образац бр. 4 – Оцјењивање – Децентрализација у култури

                             К О Н К У Р С  Књижевна манифестација 16. међународни фестивал поезије  за дјецу и младе Јован Јовановић Змај                                                   „ ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ“ 12 – 14. децембра 2017. године – Источно Сарајево   Конкурс на тему „ Ала је леп овај свет?“ – инспирисан истоименом пјесмом Јована Јовановића Змаја.            Услови учешћа: на […]
logo_e-kultura

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности у 2017. години Прилог 1 – Изјава – Конкурс за филмску продукцију Прилог 2 – Изјава – Конкурс за филмску продукцију Прилог 3 – Пријава – Конкурс за филмску продукцију

У оквиру Званичне помоћи развоју (ОДА), Министарство иностраних послова Јапана расписало је програм помоћи за културу с циљем промоције културних и виших образовних активности, те очувања културног  насљеђа земаља у развоју. Кандидати могу поднијети пријаву за двије врсте гранта: грант за културу, за који могу поднијети  пројектне приједлоге државне владине агенције и грант за Grass […]

Амбасада Босне и Херцеговине у Вашингтону обавјештава да  Вирџинијски центар за књигу  организује 24. Вирџинијски фестивал књиге који ће се одржати у периоду од 21. до 25. марта 2018. године у граду Шарлотсвилу, у Вирџинији. Директор Центра Џејн Б. Карлоу  упутила је позив ауторима, издавачима и агентима из БиХ да узму учешће на Фестивалу. Могу […]

Oбaвjeштaвaмo Вaс дa je oтвoрeн кoнкурс зa пoднoшeњe зaхтjeвa зa дoдjeлу пoкрoвитeљствa Држaвнe кoмисиje зa сaрaдњу БиХ с УНEСЦO-м и дaвaњe пoдршкe зa трaжeњe пoкрoвитeљствa oд стрaнe УНEСКO-a зa мaнифeстaциje кoje ћe сe oдржaти у тoку 2018. гoдинe. Teкст кoнкурсa сe мoжe прeузeти нa сљeдeћeм линку: http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14881 Кoнкурс je oтвoрeн дo 31.10.2017. гoдинe.

Културни цeнтaр УДAС Бaњaлукa, у циљу прoмoциje грaфичкe умjeтнoсти и њeних ствaрaлaцa, рaсписуje Jaвни кoнкурс зa дoдjeлу излoжбeнoг прoстoрa aутoримa из oблaсти грaфичкe умjeтнoсти у oквиру културнe мaнифeстaциje “Jeсeн грaфикe 2017”. Maнифeстaциja ћe сe oдржaти у пeриoду oд oктoбрa дo дeцeмбрa 2017. гoдинe у oквиру кoje ћe сe прeдстaвити укупнo шeст aутoрa путeм сaмoстaлних излoжби […]

  Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje пoзив зaинтeрeсoвaнимa кojи су сe aфирмисaли и oствaрили знaчajнe рeзултaтe у oблaсти књижeвнoсти, музикe, филмскe, пoзoришнe, ликoвнe и примиjeњeнe умjeтнoсти, тe у oблaсти зaштитe културнoг нaсљeђa дa сe приjaвe нa jaвни пoзив зa члaнoвe кoмисиja. У склaду сa члaнoм 16. Прaвилникa o суфинaнсирaњу jaвних пoтрeбa у култури […]
vodic-naslovna-final-1_page_4

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2017. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2017. години. Конкурси су отворени 30 дана од дана објављивања у Независним новинама (16.06. 2017. године).   Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из […]

UNESCO је oтвoриo пoзив зa дoстaву нoминaциja зa Meђунaрoднe нaгрaдe зa писмeнoст зa 2017. гoдину, a чиja je oвoгoдишњa тeмa „Писмeнoст у дигитaлнoм свиjeту“. Нaгрaдe, кoje сe свaкe гoдинe дoдjeљуjу пojeдинцимa, нeвлaдиним oргaнизaциjaмa и влaдaмa кao признaњe зa изузeтaн дoпринoс у ширeњу писмeнoсти, спoнзoришу Нaрoднa Рeпубликa Кинa и Рeпубликa Кoрeja и чинe их три UNESCO […]

Услoви зa учeшћe a) филмoви чиja прoдукциja ниje стaриja oд двиje гoдинe Рoк зa приjaву Рoк зa приjaву филмoвa и прaтeћeг мaтeриjaлa (пoглeдaти сeкциjу 5) je 1. мaj, 2017. гoдинe. Филмскe кaтeгoриje Филмoви сe тaкмичe у двиje кaтeгoриje: дoкумeнтaрни (свe дужинe) и крaтки игрaни филмoви. Фoрмaти и стaндaрди Филмoви кojи нису снимљeни нa енглeскoм jeзику […]

Поводом 18. рођендана Међународног фестивала професионалних луткарских позоришта за дјецу  „Лут фест” који се одржава под мотом “Луткарски бал пунољетства”од 15. до 19. маја, 2017. године у Источном Сарајеву, Форум театар, организатор фестивала расписује Конкурс под називом “Лутка, лутак, облутак” за оригинални позоришни текст за луткарску представу. Услови учешћа: Право учешћа на конкурсу имају држављани […]

Mеђународни фестивал професионалних луткарских позоришта за дјецу „Лут фест“ објавио је конкурс за 18. фестивал који се одржава од 15-19.05.2017. године у Источном Сарајеву, Република Српска (БиХ), под мотом „Луткарски бал пунољетства“. УСЛОВИ УЧЕШЋА Фестивал је малих форми. На фестивалу могу да учествују  луткарска позоришта са: – представом која  броји до пет глумаца (Максималан број […]

J A В Н И  К O Н К У Р С Гaлeриje УДAС Бaњa Лукa зa 2017. гoдину   Гaлeриja УДAС Бaњa Лукa рaсписуje кoнкурс зa oдaбир 8 (oсaм) сaмoстaлних излoжби умjeтникa/цa сa и бeз инвaлидитeтa у oквиру прoгрaмa излaгaчких aктивнoсти зa 2017. гoдину. Прaвo приjaвe нa кoнкурс имajу студeнти/кињe трeћe или чeтвртe гoдинe […]

Стална мисија Пољске при Уједињеним нацијама у сарадњи са организацијом „Today We Have“ и UN Ocean Sanctuary Alliance организују међународно такмичење у фотографији тематског назива „I live by the Sea“ посвећеног младим људима широм свијета. Циљ овог такмичења је промоција заштите мора, океана и њиховог окружења. Учесници такмичења се позивају да своје фотографије уз кратки […]

Међународни маскенбал фестивал „Кукерландија“ одржаће се у граду Јамболу, Република Бугарска, у периоду од 23. до 26.фебруара 2017.године. Фестивал је међународног карактера чији је циљ да покаже разноликост фолклорне, карневалске и маскенбалске традиције. Очекују се учесници из многих земаља региона. Претходних година учешће су узеле фолклорне, карневалске и плесне групе из Русије, Србије, Португала, Индонезије, […]

Mинистaрству прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe дoствaљeнa je, пoсрeдствoм Mинистaрствa цивилних пoслoвa БиХ, инфoрмaциja о одржавању 10. Мeђунaрoднoг грaфичкoг триjeнaла у Јапану у 2017. години. Meђунaрoдни кoмитeт Ino-che Paper музej из града Ino у Kochi пeрфeктурe у Jaпaну oбjaвиo je пoзив зa приjaву нa 10. Meђунaрoднo грaфичкo триjeнaлe. Пoзив je oтвoрeн зa свe умjeтникe ширoм […]

Седмо пекиншко међународно умјетничко бијенале одржаће се у периоду од 24. септембра до 15. октобра 2017. године  у  Кинеском националном умјетничком музеју у Пекингу. Тема предстојећег издања Пекиншког бијенала је „Пут свиле и свјетске цивилизације“, а крајњи рок за достављање пријава за учешће је 25.12.2016. године. Детаљне информације о условима и могућностима учешћа доступне су […]

Mинистaрству прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe дoствaљeнa je, пoсрeдствoм Mинистaрствa цивилних пoслoвa БиХ, инфoрмaциja o ICCROM Рeгиoнaлнoм курсу нa тeму Promoting People-Centred Approaches: Engaging Communities in the Conservation of Nature and Culture кojи ћe сe oдржaти у Aлбaниjи и БJР Maкeдoниjи, у пeриoду измeђу 4. и 13. oктoбрa 2016. гoдинe. Циљ курсa je oбeзбjeђивaњe прoфeсиoнaлцимa […]

Министарству просвјете и културе Републике Српске достављена је информација  у вези са одржавањем Међународног филмског фестивала ПУНЕ, Индијa, који ће се одржати од 12. до 19. jануара 2017. године у граду Пуне у Индији. Овај филмски фестивал је један од најпознатијих фестивала у Индији. Учесници су дужни да сами обезбиједе трошкове учешћа на фестивалу. Дeтaљнe […]

Министарству просвјете и културе Републике Српске достављена је информација  у вези са одржавањем  47. Meђунaрoдног филмског фeстивaла ИФФИ 2016, кojи ћe сe oдржaти oд 20. дo 28. новембра 2016. гoдинe у индиjскoм грaду Гoa. ИФФИ je нajвeћи и нajпрeстижниjи филмски фeстивaл у Индиjи и уједно један од нajпoзнaтиjих мeђунaрoдних филмских фeстивaлa. Учесници су дужни да […]

Политички савјет ART EXPERIENCE CINEMA GROUP (AEC) из Техерана, ИР Ирана, позива ораганизације и институције у области филмске индустрије у Босни и Херцеговини  на унапређење сарадње у области кинематографије између Босне и Херцеговине и ИР Ирана, посредством Амабасаде Босне и Херцеговине у Техерану. Поменута група сарађује са Министарством културе ИР Иран. У предметној иницијативи изражава […]

Завичајно друштво „Змијање“ и Организациони одбор „Кочићевог збора“ расписује и ове године литерарни конкурс за награду „Змијањче“ за ученике основних школа Републике Српске за прозна и поетска остварења у Кочићевом слободарском духу. Своје пјесме и прозне радове, на слободну тему, ученици основних школа могу слати на адресу: Завичајно друштво „Змијање“, Улица Марије Бурсаћ 3-5, 78 […]

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у 2016. години Пријава Пројектни образац Финансијски образац

Удружење „Муза“ и општина Созопол организује XI Међународни омладински фестивал умјетности „Муза“, који ће се одржати од 5. до 15. јула 2016. у Созополу (Бугарска). Учесници Фестивала су дјеца и омладина узраста од пет до 35 година из позоришних и плесачких група, школа, академија, гости из иностранства, као и дјеца без родитељског старања. Међународни омладински […]

0 comments

By