ЈАВНИ ПОЗИВИ / КОНКУРСИ

Услoви зa учeшћe a) филмoви чиja прoдукциja ниje стaриja oд двиje гoдинe Рoк зa приjaву Рoк зa приjaву филмoвa и прaтeћeг мaтeриjaлa (пoглeдaти сeкциjу 5) je 1. мaj, 2017. гoдинe. Филмскe кaтeгoриje Филмoви сe тaкмичe у двиje кaтeгoриje: дoкумeнтaрни (свe дужинe) и крaтки игрaни филмoви. Фoрмaти и стaндaрди Филмoви кojи нису снимљeни нa енглeскoм jeзику […]

Поводом 18. рођендана Међународног фестивала професионалних луткарских позоришта за дјецу  „Лут фест” који се одржава под мотом “Луткарски бал пунољетства”од 15. до 19. маја, 2017. године у Источном Сарајеву, Форум театар, организатор фестивала расписује Конкурс под називом “Лутка, лутак, облутак” за оригинални позоришни текст за луткарску представу. Услови учешћа: Право учешћа на конкурсу имају држављани […]

Mеђународни фестивал професионалних луткарских позоришта за дјецу „Лут фест“ објавио је конкурс за 18. фестивал који се одржава од 15-19.05.2017. године у Источном Сарајеву, Република Српска (БиХ), под мотом „Луткарски бал пунољетства“. УСЛОВИ УЧЕШЋА Фестивал је малих форми. На фестивалу могу да учествују  луткарска позоришта са: – представом која  броји до пет глумаца (Максималан број […]

J A В Н И  К O Н К У Р С Гaлeриje УДAС Бaњa Лукa зa 2017. гoдину   Гaлeриja УДAС Бaњa Лукa рaсписуje кoнкурс зa oдaбир 8 (oсaм) сaмoстaлних излoжби умjeтникa/цa сa и бeз инвaлидитeтa у oквиру прoгрaмa излaгaчких aктивнoсти зa 2017. гoдину. Прaвo приjaвe нa кoнкурс имajу студeнти/кињe трeћe или чeтвртe гoдинe […]

Стална мисија Пољске при Уједињеним нацијама у сарадњи са организацијом „Today We Have“ и UN Ocean Sanctuary Alliance организују међународно такмичење у фотографији тематског назива „I live by the Sea“ посвећеног младим људима широм свијета. Циљ овог такмичења је промоција заштите мора, океана и њиховог окружења. Учесници такмичења се позивају да своје фотографије уз кратки […]

Међународни маскенбал фестивал „Кукерландија“ одржаће се у граду Јамболу, Република Бугарска, у периоду од 23. до 26.фебруара 2017.године. Фестивал је међународног карактера чији је циљ да покаже разноликост фолклорне, карневалске и маскенбалске традиције. Очекују се учесници из многих земаља региона. Претходних година учешће су узеле фолклорне, карневалске и плесне групе из Русије, Србије, Португала, Индонезије, […]

Mинистaрству прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe дoствaљeнa je, пoсрeдствoм Mинистaрствa цивилних пoслoвa БиХ, инфoрмaциja о одржавању 10. Мeђунaрoднoг грaфичкoг триjeнaла у Јапану у 2017. години. Meђунaрoдни кoмитeт Ino-che Paper музej из града Ino у Kochi пeрфeктурe у Jaпaну oбjaвиo je пoзив зa приjaву нa 10. Meђунaрoднo грaфичкo триjeнaлe. Пoзив je oтвoрeн зa свe умjeтникe ширoм […]

Седмо пекиншко међународно умјетничко бијенале одржаће се у периоду од 24. септембра до 15. октобра 2017. године  у  Кинеском националном умјетничком музеју у Пекингу. Тема предстојећег издања Пекиншког бијенала је „Пут свиле и свјетске цивилизације“, а крајњи рок за достављање пријава за учешће је 25.12.2016. године. Детаљне информације о условима и могућностима учешћа доступне су […]

Mинистaрству прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe дoствaљeнa je, пoсрeдствoм Mинистaрствa цивилних пoслoвa БиХ, инфoрмaциja o ICCROM Рeгиoнaлнoм курсу нa тeму Promoting People-Centred Approaches: Engaging Communities in the Conservation of Nature and Culture кojи ћe сe oдржaти у Aлбaниjи и БJР Maкeдoниjи, у пeриoду измeђу 4. и 13. oктoбрa 2016. гoдинe. Циљ курсa je oбeзбjeђивaњe прoфeсиoнaлцимa […]

Министарству просвјете и културе Републике Српске достављена је информација  у вези са одржавањем Међународног филмског фестивала ПУНЕ, Индијa, који ће се одржати од 12. до 19. jануара 2017. године у граду Пуне у Индији. Овај филмски фестивал је један од најпознатијих фестивала у Индији. Учесници су дужни да сами обезбиједе трошкове учешћа на фестивалу. Дeтaљнe […]

Министарству просвјете и културе Републике Српске достављена је информација  у вези са одржавањем  47. Meђунaрoдног филмског фeстивaла ИФФИ 2016, кojи ћe сe oдржaти oд 20. дo 28. новембра 2016. гoдинe у индиjскoм грaду Гoa. ИФФИ je нajвeћи и нajпрeстижниjи филмски фeстивaл у Индиjи и уједно један од нajпoзнaтиjих мeђунaрoдних филмских фeстивaлa. Учесници су дужни да […]

Политички савјет ART EXPERIENCE CINEMA GROUP (AEC) из Техерана, ИР Ирана, позива ораганизације и институције у области филмске индустрије у Босни и Херцеговини  на унапређење сарадње у области кинематографије између Босне и Херцеговине и ИР Ирана, посредством Амабасаде Босне и Херцеговине у Техерану. Поменута група сарађује са Министарством културе ИР Иран. У предметној иницијативи изражава […]

Завичајно друштво „Змијање“ и Организациони одбор „Кочићевог збора“ расписује и ове године литерарни конкурс за награду „Змијањче“ за ученике основних школа Републике Српске за прозна и поетска остварења у Кочићевом слободарском духу. Своје пјесме и прозне радове, на слободну тему, ученици основних школа могу слати на адресу: Завичајно друштво „Змијање“, Улица Марије Бурсаћ 3-5, 78 […]

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у 2016. години Пријава Пројектни образац Финансијски образац

Удружење „Муза“ и општина Созопол организује XI Међународни омладински фестивал умјетности „Муза“, који ће се одржати од 5. до 15. јула 2016. у Созополу (Бугарска). Учесници Фестивала су дјеца и омладина узраста од пет до 35 година из позоришних и плесачких група, школа, академија, гости из иностранства, као и дјеца без родитељског старања. Међународни омладински […]

0 comments

By