Kонкурс из области културе за ученике средњих школа у Републици Српској – „Зашто је култура (мени) важна?“

Министарство просвјете и културе Републике Српске у сарадњи са Републичким педагошким заводом, а слиједећи циљеве Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2020 расписује конкурс под називом „Зашто је култура (мени) важна?“ за ученике средњих школа у Републици Српској који имају афинитета према умјетности.

Позивамо ученике средњих школа у Републици Српској да доставе радове на тему: Зашто је култура (мени) важна.

С циљем што слободнијег изражавања и подстицања креативности код младих, молимо заинтересоване ученике да на задату тему одговоре у потпуности из сопственог угла, односно поимања културе и важности исте у друштвеној заједници.

Конкурс је отворен до 19. фебруара 2018. године.

Радове доставити у категоријама по избору ученика,  и то:

  1. Ликовна и примијењена умјетност

Радове из ликовне и примијењене умјетности доставити на папиру или платну сликане техником по жељи (дрвене бојице, фломастери, водене боје, темпере, уље…) или у дигиталном формату, уколико се ради о илустрацији, дизајну, видео раду, сценографији, костиму, перформансу, скулптури итд. (3D макета је опциона). Формат максималних димензија 50×70 cm.
На полеђини рада, односно на омоту за CD, DVD, или USB, написати: име и презиме ученика, одјељење, школу, адресу.

2. Фотографија

Формат максималних димензија 21×29.7 cm (A4 формат). На полеђини рада, односно на омоту за CD, DVD, или USB, написати: име и презиме ученика, одјељење, школу, адресу.

3. Монолог, драмски текст или сценарио за кратки филм

Доставити снимак монолога, односно рукопис или штампани текст. На полеђини рада, односно на омоту за CD, DVD, или USB, написати: име и презиме ученика, одјељење, школу, адресу.

4. Кратки филм

Минутажа за филм не би требало да пређе 3 минуте; доставити CD, DVD, или USB са кратким филмом. У овом пројекту могуће је да се пријави један ученик или група ученика који ће тимски осмислити филм. Уз материјал навести име и презиме ученика, имена групе ученика, име школе, адресу.

5. Компоновање и интерпретација музике

Композицију или изведбу могуће је доставити појединачно (један ученик) или групно (више ученика). Минутажу ограничити максимално на 3 минуте, видео доставити на CD, DVD,USB. Уз материјал навести име и презиме ученика, имена групе ученика, име школе, адресу.

 

Радове, са назначеном категоријом, доставити на сљедећу адресу:

Министарство просвјете и културе Републике Српске, Ресор културе

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

 

 

By