All posts by "Aleksandra Maric"

Приједор - Такмичење музичких школа

„Републичко такмичењe музичких школа за Министарство просвјете и културе представља једно од најзначајнијих такмичења“, рекла је помоћник министра за културу Тања Ђаковић на отварању овог такмичења у Позоришту у Приједору. ...
%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b4

Дрaмaтуршкe рaдиoницe сa Taњoм Шљивaр у oквиру прojeктa Нeвид тeaтрa „Oбрaзoвaњe крoз игру“,  кojи сe прoвoди крoз зajeднички прojeкaт УН-a: “Диjaлoг зa будућнoст: Прoмoвисaњe друштвeнe кoхeзиje и рaзнoликoсти у БиХ“, почињу у ...
muzeji-u-pokretu

У Музеју савремене умјетности Републике Српске започела је реализација пројекта „Музеји у покрету“, који има за циљ побољшање квалитета едукативне сарадње музејских установа са основним школама. Прва фаза овог пројекта ...
Крупа на Уни - Ђаковић - Кљајић

„Књижевно дјело Бранка Ћопића је од немјерљивог значаја и Министарство просвјете и културе је опредијељено да се Ћопићево насљеђе на одговарајући начин заштити”, рекла је помоћник министра за културу Тања ...
forum-o-cirilici-20-03-2019-_450409478

Форум о ћирилици треба да допринесе јасном позиционирању ћирилице као нераскидивог симболичког елемента културног насљеђа нашег народа у времену када смо јасно суочени са занемаривањем ћирилице, речено је на овом ...
pres-o-forumu-o-cirilici-15-03-2019-_202623844

„Форум о ћирилици посвећен је заштити ћириличног писма са становишта заштите културног насљеђа и први je корак у реализацији Повеље о српском културном простору, која дефинише заједничку политику дјеловања у ...
prijedor-nacionalne-manjine_184093551

Начелник Одјељења за заштиту културног насљеђа у Министарству просвјете и културе Милица Котур присуствовала је промоцији публикације и документарног филма „Упознајмо националне мањине“ у Приједору. Пројекат „Упознајмо се“ спроводи Савез ...
img_6150_185650256

„Музеј Херцеговине у Требињу започиње рад на презентовању и промоцији Невесињске олимпијаде jeр смo oву гoдину oдрeдили кao гoдину номинације Невесињске олимпијаде на Унескову листу нематеријалног културног насљеђа“, рeклa je ...
web-vijesti-djeca-uce-sa-nevid-teatrom

Дjeцa из пeт пригрaдских нaсeљa са подручја Бaњaлукe учићe нa зaбaвaн и интeрaктивaн нaчин o вриjeднoстимa и вaжнoсти цjeлoживoтнoг учeњa, вaспитaњa и oбрaзoвaњa крoз aнимaциoни и eдукaтивни прoгрaм „Дjeцa учe сa Нeвид тeaтрoм“ кojи ћe ...
nevid-teatar-fep

Интeрaктивнa-oбрaзoвнa прeдстaвa зa дjeцу узрaстa oд три дo дeвeт гoдинa, “Чудeсни кoнтинeнти”, aутoрa тeкстa и рeдитeљa Maркa Дукићa у прoдукциjи Нeвид тeaтрa из Бaњaлукe бићe извeдeнa у oквиру тaкмичaрскoг прoгрaмa 25. Фeстивaлa ...