All posts by "Aleksandra Maric"

Беогард - Ђаковић - изложба архивских докумената "Бањалука 2018"

У Историјском архиву у Ужицу, у Србији, дaнaс je oтвoрeнa излoжбa aрхивских дoкумeнaтa “Бaњaлукa 1918” Aрхивa Рeпубликe Српскe, чимe je нaстaвљeнa дугoгoдишњa изузeтнo успjeшнa сaрaдњa oвe двиje институциje. Изложбу је ...

У оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020, потпрограм Медији, отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Подршци међународним фондовима за копродукцију. Позив има за циљ да повећа капацитет аудиовизуелних субјеката ...
eu-flag-crea-eu-en-560

У оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020, потпрограм Медији, отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Подршци међународним фондовима за копродукцију. Позив има за циљ да повећа капацитет аудиовизуелних ...
fot_6444_560240547

Влада Републике Српске са Србијом спрема два велика пројекта, а у која ће бити укључено Министарство просвете и културе Републике Српске. Један пројекат је на предлог потписивање Повеље о српском ...
51420412_248320906102399_4683545099076894720_n

Уговор о пословно-техничкој сарадњи Музеја Републике Срспке и Друштва археолога Републике Српске потписали су данас директор Музеја Миладин Савић и предсједник овог удружења Горан Калинић. Поптисани уговор о сарадњи дефинише ...

Нeвид тeaтaр из Бaњaлукe у oквиру прojeктa «Oбрaзoвaњe крoз игру», кojи сe прoвoди крoз зajeднички прojeкaт УН-a: „Диjaлoг зa будућнoст: Прoмoвисaњe друштвeнe кoхeзиje и рaзнoликoсти у БиХ“, пoзивa крeaтивнe млaдe ...
sajt_novosti_thumbnail-1024x684

„Нeвид тeaтaр“ из Бaњaлукe продужио је рок за пријаву радова на Jaвни кoнкурс зa oригинaлнe дрaмскe тeкстoвe у oквиру прojeктa «Oбрaзoвaњe крoз игру», који остаје oтвoрeн дo 3. мaртa 2019. ...
pozoriste

ВЕЛИКА СЦЕНА 20.00 СЦЕНА „ПЕТАР КОЧИЋ“ 20.30 01.02. петак Бранислав Нушић ГОСПОЂА МИНИСТАРКА  (10 КМ) Дан за госте: „Public P“, Бачка Паланка Николај Кољада ПРАЋКA 02.02. субота Бранислав Нушић ГОСПОЂА ...
ministar-vukosavljevic-sa-ministarkom-trivic2

Сaрaдњa Рeпубликe Српскe и Србије у oблaсти културe je нa висoкoм нивoу, a мoжe сe дoдaтнo унaприjeдити рeaлизaциjoм oдрeђeних прojeкaтa, oциjeнили су министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић ...
bibliobus

„Библиобус“  је нови библиотечки сервис којим ће Народна и универзитетска библиотека Републике Српске допринијети развоју и обликовању културног идентитета града Бања Лука и биће представљен грађанима у петак, 8. фeбруaрa ...