Vijesti

Beogard - Đaković - izložba arhivskih dokumenata "Banjaluka 2018"

U Istorijskom arhivu u Užicu, u Srbiji, danas je otvorena izložba arhivskih dokumenata “Banjaluka 1918” Arhiva Republike Srpske, čime je nastavljena dugogodišnja izuzetno uspješna saradnja ove dvije institucije.

Izložbu je otvorila pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković, naglasivši da je ona pripremljena povodom 100 godina od okončanja Velikog rata, te da je banjalučka publika imala priliku da je vidi u novembru 2018. godine.

“Riječ je o arhivskoj izložbi dokumenata koja oživljava sjećanje na dugo čekanu slobodu i dane sreće zbog oslobođenja Banjaluke koja je vijekovima bila pod okupacijom, prvo Turske, a potom Austrougarske carevine”, istakla je Đakovićeva.

Ona je navela da je novembar 1918. godine u gradu na Vrbasu doživljen kao mjesec oslobođenja, a da je srpsko, ali i muslimansko stanovništvo iskreno pozdravilo dolazak srpske vojske u Banjaluku i tako proslavilo dugo čekanu slobodu.

“Narodno vijeće Banjaluke je 27. novembra 1918. godine donijelo odluku o prisajedinjenju Kraljevini Srbiji, što je bila i želja Banjalučana”, podsjetila je Đakovićeva.

Ona je naglasila da 100 godina kasnije postoji granica između Republike Srpske i Srbije, što svjedoči o turbulentnosti i promjenljivosti ovih prostora.

“Činjenica je da je za 150 godina kroz Banjaluku prošlo čak sedam država, što je posljedica međunarodnih sporazuma, ali i svjetskih ratova”, navela je Đakovićeva.

eu-flag-crea-eu-en-560

U okviru Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020, potprogram Mediji, otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen Podršci međunarodnim fondovima za koprodukciju.

Poziv ima za cilj da poveća kapacitet audiovizuelnih subjekata u svrhu razvoja audiovizualnih djela, podstakne razvoj evropske i međunarodne koprodukcije, te omogući evropskim i međunarodnim koprodukcijskim partnerima da ostvare i/ili pruže podršku audiovizuelnim djelima koja nastaju posredstvom podrške međunarodnih fondova za koprodukciju.

Podnosilac projektnog prijedloga 

Podnosilac projektnog prijedloga mora da posjeduje fond za koprodukciju čija je osnovna djelatnost podrška međunarodnim koprodukcijama, a koji zakonski funkcioniše najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje aplikacije.

Prihvatljive mjere 

Prihvatljiva djelatnost koprodukcijskog fonda je pružanja finansijske podrške prihvatljivim trećim stranama za projekte u skladu sa sljedećim kriterijumima:

  • Produkcija igranih, animiranih i dokumentarnih filmova minimalnog trajanja od 60 minuta namijenjenih prvenstveno prikazivanju u bioskopima;
  • Sprovođenje konkretne distribucijske strategije u cilju kruženja djela za koji se prima podrška. Film bi se trebao distribuirati na najmanje tri područja (učestvuje u potprogramu MEDIA i pripada grupi trećih zemalja).

Aktivnost mora da se sprovodi u periodu od 01.09.2019. godine do 30.06.2023. godine.

Predviđeno je da projekat može da traje najviše 46 mjeseci.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 06. mart 2019. godine, do 12.00 časova.

Podnošenje projekata posredstvom elektronske platforme 

Podnosioci projektnog prijedloga moraju najprije da se registruju na Korisničkom portalu (Participant Portal http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html) i da preuzmu Identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code – PIC). Koristi se zvanični e-Form (https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en). Vodič za aplikante (Guide for applicants) i Uputstvo za upotrebu e-Form (eForm User Guide), kao i detaljni postupci podnošenja projektnog prijedloga dostupni su na zvaničnoj stranici Poziva (opcija How to apply).

 Detaljne informacije o Pozivu, kao i Programski vodič (opcija Guidelines), dostupni su na sljedećoj internet stranici: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2019_en.

S obzirom na to da se projekti podnose posredstvom elektronske platforme (e-MS), u cilju prikupljanja informacija i unapređenja učešća aplikanata iz Republike Srpske u Programima EU, molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o kandidovanju za sredstva Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020.

fot_6444_560240547

Vlada Republike Srpske sa Srbijom sprema dva velika projekta, a u koja će biti uključeno Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske. Jedan projekat je na predlog potpisivanje Povelje o srpskom kulturom prostoru. Ona definiše sve interese u oblasti kulture srpskog naroda. Drugi projekat je izgradnja Spomen područja Donja Gradina, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik predsedvajući Predsedništva BiH su na poslednjem sastanku u Beogradu dogovorili da se projekat finansira u omjeru da Republika Srbija izdvoji 75 odsto sredstava a Republika Srpska 25 odsto, kaže u intervjuu za „Novosti“ Natalija Trivić ministar prosvete i kulture RS.

* Prvo, šta konkretno donosi Povelja o srpskom kulturom prostoru?

Povelja treba da poveže sve Srbe u njihovom kulturološkom delovanju gde god se nalazili. Preko ovog dokumenta ojačavamo saradnju svih Srba i da to ubuduće nije samo saradnja koja zavisi od državnih institucija. Identifikacija kulture Srba je jedna i tako ćemo i delovati. Ovaj dokument je u pripremi i očekujemo da ga potpišemo sa Srbijom krajem februara meseca. Potpisaće ga ministarstva RS i Srbije.

* Dokle se stiglo sa realizacijom projekta Spomen područja Donja Gradina.

U toku je formiranje tima Vlade RS koji će sa timom iz Srbije raditi na realizaciji glavnog tehničkog rešenja. Izgradnjom Memorijalnog kopleksa i muzeja za spomen žrtvama iz logora Jasenovca želimo da zaštitimo zvanična naučna istraživanja o broju stradanja Srba, ali i Jevreja i Roma i da se nikada ne zaboravi i da ostane narednim generacijama!

* Republika Srpska namerava i da zaštiti ćirilicu. Razgovarali ste nedavno i sa resornim ministrom iz Srbije na ovu temu.

Srpski jezik i ćirilica predstavljaju osnov srpskog nacionalnog identiteta i stoga je veoma važno da ih zaštitimo. Planiramo da okupimo relevantne institucije, istaknute lingviste i intelektualce da bismo došli do najboljeg rešenja. Srpski jezik i ćirilično pismo moraju uživati posebnu brigu i zaštitu svih nas. Krajem marta održaćemo forum o zaštiti ćirilice. U jezičkoj upotrebi i kulturološka zaštita jer je ćirilica nacionalna identifikacija Srba. Srbija radi na izmenama i dopunama zakona o zaštiti ćirilice u javnoj upotrebi. Jedna od ideja je i da javne ustanove i preduzeća koriste maksimalno ćirilicu.

* Narodna skupština Republike Srpske raspravljaće o inicijativi građana za besplatne udžbenike za sve učenike u osnovnom obrazovanju. Koliko je realno da udžbenici za osnovce budu besplatni?

S obzirom da je budžetom za 2019. godinu predviđeno 980.000 maraka za udžbenike za učenike prvog i drugog razreda, a da je za udžbenike za sve učenike u osnovnom obrazovanju potrebno obezbijediti dodatnih 11 miliona maraka, određene iskorake možemo napraviti tek sa usvajanjem budžeta za narednu godinu.Bez namjere da dijelimo djecu po bilo kom osnovu, smatram da je prioritet da obezbijedimo besplatne udžbenike onima kojima je to najpotrebnije. U tome će nam pomoći paralelna izrada socijalne karte koju će imati svi građani, a koja će omogućiti pravedno ostvarivanje socijalnih i ostalih prava.Sada imamo situaciju da Ministarstvo prosvete i kulture obezbeđuje besplatne udžbenike učenicima prvog i drugog razreda, udžbenike odličnim učenicima viših razreda iz višečlanih porodica obezbjeđuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta a lokalne zajednice obezbjeđuju besplatne udžbenike učenicima iz višečlanih porodica, korisnicima socijalnih davanja, kao i po osnovu boračkih kategorija.

* U Republici Srpskoj se iz godine u godinu upisuje sve manji broj učenika. Da li će se smanjenje broja upisanih učenika odraziti na smanjenje broja zaposlenih u prosvjeti?

Nažalost, broj učenika se iz godine u godinu smanjuje. Tako je u školsku 2018/2019. godinu upisano 9.600 učenika u prvi razred. Nije bilo upisa učenika u 77 područnih odeljenja, u 93 područna odjeljenja upisan je po jedan učenik, dok su u 73 područna odjeljenja upisana po dva učenika. Poređenja radi, u školsku 2017/2018. godinu upisano je 9.676 a u školsku 2016/2017. godinu 10.202 učenika. Ukupan broj učenika se smanjuje i odlaskom porodica u potrazi za boljim uslovima rada i života.Vlada Republike Srpske preduzima niz pronatalitetnih mjera. Ministarstvo prosvjete i kulture provodi niz mjera s ciljem da pomogne roditeljima kao što su program pripreme djece pred polazak u školu, jutarnje čuvanje i produženi boravak za djecu mlađeg uzrasta, besplatni udžbenici za učenike prvog i drugog razreda, sufinansiranje prevoza učenika osnovnih škola, kao i smještaj učenika u đačkim domovima. Nastojimo takođe da školovanjem kadra potrebnog privredi zadržimo mlade ljude da rade i osnuju porodice u Republici Srpskoj. Smanjenje broja učenika se, bez sumnje, odražava na normu prosvjetnih radnika, ali učinićemo sve da ljudi ne ostanu bez posla.

* Hoćemo li imati usklađenu upisnu politiku u srednje škole sa potrebama privrede?

Pozvali smo privrednike u lokalnim zajednicama da nam dostave svoje potrebe za kadrom u narednom periodu. U skladu sa njihovim potrebama planiraćemo upisnu politiku u srednjim školama. Od posebne važnosti je učenička praksa odnosno dualno obrazovanje, gdje god je to moguće organizovati, jer na taj način učenici stiču potrebne kompetencije i osposobljeni su da rade svoj posao po sticanju diplome.

* Kako unaprediti položaj prosvjetnih radnika?

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, čime je stvoren pravni osnov da nastavnici i zaposleni sa visokom stručnom spremom u obrazovanju dobiju veće plate. To je prvi korak u realizaciji Memoranduma o zajedničkim mjerama za period od 2018-2020. godine, zaključenim 2017. godine između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, kojim je predviđeno da 2022. godine dođe do izjednačavanja plata zaposlenima u obrazovanju i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima. S obzirom na izuzetno odgovoran posao koji obavljaju prosvjetni radnici, sigurno je da zaslužuju veće plate i bolji položaj u društvu.

51420412_248320906102399_4683545099076894720_n

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Muzeja Republike Srspke i Društva arheologa Republike Srpske potpisali su danas direktor Muzeja Miladin Savić i predsjednik ovog udruženja Goran Kalinić.

Poptisani ugovor o saradnji definiše zajedničku organizaciju i realizaciju projekata i manifestacija od obostranog značaja, a s ciljem pomocije arheologije u Republici Srpskoj.

Prvi takav projekat biće zajednička realizacija projekta „Primjena savremene metodologije u arheologiji (primjer lokalitet Kastel Banja Luka)“ koja podrazumijeva geofizička snimanja lokaliteta Kastel. Projekat će biti realizovan u saradnji Društva arheologa Republike Srpske, Muzeja Republike Srpske i Centra za nove tehnologije Arheološkog instituta u Beogradu.

sajt_novosti_thumbnail-1024x684

„Nevid teatar“ iz Banjaluke produžio je rok za prijavu radova na Javni konkurs za originalne dramske tekstove u okviru projekta «Obrazovanje kroz igru», koji ostaje otvoren do 3. marta 2019. godine, do 23 časa i 59 minuta.

„Nevid teatar“ je u okviru ovog projekta,  koji se provodi kroz zajednički projekat UN-a „Dijalog za budućnost”, pozvao kreativne mlade autore i autorke od 18 do 30 godina koji žive u BiH da prijave svoje ideje za originalne dramske tekstove namijenjene djeci uzrasta od tri do 11 godina. Teme su kulturna raznolikost u BiH, u smislu putopisa Bosnom i Hercegovinom – o gradu, opštini i selu u kojem žive, prirodnim ljepotama i životinjskom svijetu, te materijalnom i nematerijalnom blagu BiH.

Tekst konkursa dostupan je na portalu eKultura (Javni konkursi).

«Obrazovanje kroz igru» Nevid teatra jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a: „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH“, a sufinansira Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Zajednički projekat „Dijalog za budućnost“ je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat s ciljem dugoročne izgradnje mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija o uslovima učešća, nagradama i rezultatima konkursa možete pročitati na stranici projekta: www.obrazovanjekrozigru.com.

ministar-vukosavljevic-sa-ministarkom-trivic2

Saradnja Republike Srpske i Srbije u oblasti kulture je na visokom nivou, a može se dodatno unaprijediti realizacijom određenih projekata, ocijenili su ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević na današnjem sastanku u Beogradu.

Ministar Natalija Trivić potvrdila je da su postignuti dogovori o zajedničkom djelovanju u ovoj oblasti i najavila da će u narednom periodu aktivnosti biti intenzivirane.

“Saradnju ćemo intenzivirati i u ovoj godini. Od velikog značaja je kada razmjenjujemo iskustva i određene programske aktivnosti, tako da možemo najaviti već u ovoj godini dogovor oko pozicioniranja dana Srbije u Republici Srpskoj po modelu koji mi već dugo provodimo kao `Dane Srpske u Srbiji`”, pojasnila je Trivićeva.

Ona je istakla važnost zajedničkih projekata Republike Srpske i Srbije, koji omogućavaju nastup na regionalnom i međunarodnom prostoru.

Trivićeva je podsjetila da je na jučerašnjem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika dogovoreno da Srbija i Srpska zajednički izgrade memorijalni centar u Donjoj Gradini, čime će biti odata počast žrtvama koncentracionog logora.

Ministar Vladan Vukosavljević istakao je da Srbija i Srpska imaju zajedničke interese u oblasti kulture i informisanja, da je saradnja u proteklim godinama bila na zavidnom nivou, te da ih očekuje još bolja budućnost.

On je naveo da je na današnjem sastanku postignuta saglasnost oko niza pitanja, te da je razgovarano, između ostalog, o mogućnosti organizovanja u Banjoj Luci krajem marta jednog okruglog stola o srpskom jeziku i pismu.

Vukosavljević je najavio da će uskoro biti potpisana povelja koja se odnosi na zajedničku politiku u oblasti kulture.

bibliobus

„Bibliobus“  je novi bibliotečki servis kojim će Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske doprinijeti razvoju i oblikovanju kulturnog identiteta grada Banja Luka i biće predstavljen građanima u petak, 8. februara 2019. godine u 14 časova, na Trgu Krajine.

„Bibliobus“ će imati pristup internetu, odgovarajuću računarsku opremu i automatsko pozajmljivanje građe, kao i sve ostale servise NUB RS koji su dostupni korisnicima.

„Bibliobus“ će obilaziti banjalučka naselja kao i naselja u okolini čiji stanovnci nemaju biblioteku u svojim mjestima.

Planirano je 14 stajališta, raspoređenih po gradskim naseljima. O svim stajalištima korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 „Bibliobus“ će građanima Banjaluke obezbijediti publikacije koje će zadovoljiti njihove potrebe u pogledu obrazovanja, inforisanja i ličnog razvitka, kao i za razonodu i slobodno vrijeme.

Posebna pažnja biće posvećena potrebama djece i mladih, pa će i bibliotečki fond biti pažnjivo odabran. Pored lektire, na policama bibliobusa naći će se najnoviji naslovi popularne književnosti za djecu i tinejdžere, veliki izbor stripova, te popularni časopisi koje mladi čitaju.

Usluge „Bibliobusa“ biće dostupne svima, bez obzira na starosnu dob.

Kapacitet „Bibliobusa“ je 6.000 bibliotečkih jedinica, a ukupan fond za ove namjene je  12.000 bibliotečkih jedinica. To znači da će se građa u bibliobusu redovno mijenjati i dopunjavati novim naslovima, shodno potrebama korisnika.

 „Bibliobus“ će raditi u jednoj smjeni, a njegovu posadu, pored vozača, čine još dva bibliotekara.

img-980_108598532

Kao član delegacije Republike Srpske, pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković boravi u trodnevnoj posjeti Moskvi, gdje učestvuje na Međunarodnom forumu “Za jedinstvo Evrope. Kako obnoviti uzajamno povjerenje” te prisustvuje svečanosti povodom obilježavanja 10 godina od intronizacije patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

U okviru ovog skupa, u Gornjem domu ruskog parlamenta, održana je zajednička sjednica Međunarodnog slovenskog savjeta i učesnika ovog međunarodnog foruma, koji je organizovala Slovenska akademija nauka, obrazovanja, umjetnosti i kulture.

Predsjedniku Slovenske akademije Sergeju N. Baburinu ovom prilikom su članovi delegacije Republike Srpske poklonili izdanja Arhiva Republike Srpske, i to „Iz Rodine u Banjaluku. Ruska emigracija u Banjaluci“ i „Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija (1920—1940)“.

Delegaciju Republike Srpske čine još savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Srđan Perišić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Vojin Mitrović.

logo_e-kultura

Kinoteka Republike Srpske organizuje na Palama trodnevni program “Filmoteka” koji će biti posvećen komedijama Miloša Formana, Pitera Bogdanoviča i Vudija Alena,a koji počinje večeras.

Za večeras je planirano prikazivanje “Gori, gori, moja gospođice!” Miloša Formana, koji je njegov posljednji film na češkom jeziku, saopšteno je iz Kinoteke Srpske.

Na programu je sutra film Pitera Bogdanoviča “Što te tata pušta samu?” sa Barbarom Strejsend i Rajanom O`Nilom u glavnim ulogama.

Udruženje američkih filmskih scenarista nagradilo je film “Što te tata pušta samu?” za najbolji originalni scenario za komediju, koji je ostvario veliki finansijski uspjeh. Bio je treći film sa najvećom zaradom u bioskopima 1972. godine.

Za četvrtak, 31. januar, na programu je klasik Vudija Alena “Purpurna ruža Kaira” iz 1985. godine, a riječ je o četvrtom od ukupno 13 filmova koje su snimili Vudi Alen i Mia Ferou.

Film je nominovan za “Oskara” za najbolji originalni scenario, a u toj kategoriji je osvojio “Zlatni globus”. Osim nagrade za najbolji scenario, Britanska filmska akademija nagradila je ovo ostvarenje za najbolji film iz 1985. godine.

“Filmoteka” će biti održana u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Pale sa početkom u 19.00 časova. Ulaz je besplatan.

Gradiška - Svetosavska akademija

Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković prisustvovala je Svetosavskoj akademiji u Kulturnom centru Gradiška i tom prilikom istakla da su svetosavske akademije, koje se održavaju širom Srpske, veoma značajne, ne samo sa Republiku, nego i za cijeli srpski narod.

“Važno je da smo ostali u duhu svetosavlja, da njegujemo ono što je Sveti Sava kao prvi srpski prosvjetitelj i arhiepiskop ostavio u nasljeđe, a to je srpska država i državotvornost”, rekla je Đakovićeva.
Ona je istakla da Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, u duhu svetosavlja, ukazuje na značaj učenja i znanja, kreativnosti i talenta učenika osnovnih i srednjih škola.

Đakovićeva je podsjetila da je Ministarstvo objavilo konkurs pod nazivom “Zašto je kultura (meni) važna” i pozvala sve srednjoškolce da dostave svoje radove, te najavila da će jedna od narednih aktivnosti biti organizovanje konferencije o zaštiti ćirilice.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić istakao je da se u Gradišci već tradicionalno održava Svetosavska akedemija, a da se drugu godinu dodjeljuju nagrade najboljim učiteljima, nastavnicima i profesorima.

“Gradiška ima dobre prosvjetne radnike, a mora biti ponosna i na svoje uspješne učenike, koji su se u najboljem svjetlu pokazali na brojnim takmičenjima”, naveo je Adžić.

U programu Svetosavske akademije učestvovli su Gradski mješoviti hor “Lira”, Hor Osnovne muzičke škole “Branko Smiljanić”, studenti Bogoslovije Boban Kovačević i Milan Vrljanović, glumci Gradskog pozorišta Gradiška i učenici osnovih i srednjih škola. Besjedu o Svetom Savi govorila je profesor srpskog jezika i književnosti Radana Vila Stanišljević.