Arheologija

Najstariji nalazi nakita japodske kulturne grupe iz Pounja potiču iz gvozdenog doba. Najreprezentativniji primerci japodskog nakita iz Muzeja Republike Srpske pripadaju IV veku stare ere, kada se u Pounju javljaju uticaji keltske, a krajem I veka stare ere i rimske kulture. O opstanku tradicionalnog nakita i tokom rimske okupacije svedoči nastavak korišćenja pri izradi nakita […]

Pećina Rastuša jedino je pećinsko nalazište u sjevernobosanskoj regiji, a nalazi se 12 kilometara sjeverozapadno od Teslića i Banje Vrućice, na 370 m nadmorske visine. Sastoji se od prostranog kanala i nekoliko manjih sporednih, ukupne dužine 440 m. (Malez et al., 1974) U speleološkoj literaturi poznata je kao najbolje istražena pećina Republike Srpske, dok je […]

Istorijat zbirke Antički period arheološkog odjeljenja obuhvata vremenski period od dolasaka Rimljana u ove krajeve poslije Batonovog ustanka od 6. do 9. godine n.e. do kraja IV vijeka n.e. Prvi počeci  arheološke zbirke počinju sa numizmatičkom zbirkom koja je formirana odmah nakon osnivanja Muzeja Vrbaske banovine, što je navedeno u Pravilniku o radu ustanove iz […]
By