Археологија

Најстарији налази накита јаподске културне групе из Поуња потичу из гвозденог доба. Најрепрезентативнији примерци јаподског накита из Музеја Републике Српске припадају IV веку старе ере, када се у Поуњу јављају утицаји келтске, а крајем I века старе ере и римске културе. О опстанку традиционалног накита и током римске окупације сведочи наставак коришћења при изради накита […]

Пећина Растуша једино је пећинско налазиште у сјевернобосанској регији, а налази се 12 километара сјеверозападно од Теслића и Бање Врућице, на 370 м надморске висине. Састоји се од пространог канала и неколико мањих споредних, укупне дужине 440 м. (Malez et al., 1974) У спелеолошкој литератури позната је као најбоље истражена пећина Републике Српске, док је […]

Историјат збирке Антички период археолошког одјељења обухвата временски период од доласака Римљaна у ове крајеве послије Батоновог устанка од 6. до 9. године н.е. до краја IV вијека н.е. Први почеци  археолошке збирке почињу са нумизматичком збирком која је формирана одмах након оснивања Музеја Врбаске бановине, што је наведено у Правилнику о раду установе из […]
By