Археолошки локалитети

ПРАИСТОРИЈСКИ ЛОКАЛИТЕТ СТАРИЈЕГ КАМЕНОГ ДОБА (ПАЛЕОЛИТ, око 35.000 п. н. е.) Од 2006. године Музеј Републике Српске, у сарадњи са Републичким Заводом за заштиту култно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Универзитетима Кембриџ и Лестер (Велика Британија) и осталим матичним музејима (Градишка, Приједор, Добој) ради на археолошким истраживањима (рекогносцирања и ископавања) каменог доба Републике Српске, тј. сјеверне […]

Локалитет Манастириште налази се у селу Горњи Кијевци са десне стране ријеке Лубине на равничарском комплексу њива званом Карановац. Први пут се помиње 1955. године, када се проналазе трагови римских зидова и натписа. Током 1958. године у оквиру овог локалитета пронађен je глагољични натпис, који се доводи у везу са периодом X и XI вијека. […]

Данашње подручје Градишке припадало је некадашњој римској провинцији Панонији. На прелазу преко ријеке Саве већ у првом вијеку изграђено је утврђење  – сједиште римске флоте и војни логор под именом Servitium. Његова основна функција била је заштита границе и надзор побјеђених Панона. У њему је било и сједиште једне од три ријечне флоте (Сисциа, Сервициум […]

У периоду касног средњег вијека (12  ̶ 16. вијек) подручје данашње Градишке налази се у саставу кнежевине Славоније. Највећим дијелом припадао је жупи Врбас, а касније и жупи Глаж. Најзначајнија утврђења из тог периода су Врбашки град, град Глаж, град Тетумио и Ливач, по коме источни дио нашег краја носи назив Лијевче поље. Центар и […]

Сојеничарско насеље Доња Долина смјештено је у плодној Панонској равници уз ријеку Саву, између села Горња и Доња Долина. Ова плодна равница пружила им је одличне услове за развој пољопривреде, сточарства и лова. Ријека Сава је поред риболова била веома значајна саобраћајница којом се вршила трговина и размјена од источних Алпи до Македоније. Старије насеље […]

Рановизантијски град Балкис смјештен је на Градини у селу Бакинци, општина Лакташи. На катастарским картама води се као Градина и Град Марије Терезије. Чини га рановизантијско утврђење и три сондажно истражене базилике из периода од друге половине IV до краја VI вијека, потом подграђе, те више мањих грађевинских цјелина, насумице распоређених на простору градине, чија […]
By