Biblioteke

Moderna biblioteka je spoj inoformatičkog centra i hrama kulture. Više nego ikada do sada, ona je okrenuta svim građanima, bez obzira na uzrast, pol, socijalni status, obrazovni nivo, vjersku i nacionalnu pripadnost. Moderna biblioteka je stalni poziv i izazov da se sazna i nauči više, da se aktivno djeluje u svijetu koji se mijenja svakodnevno, […]

Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, ili skraćeno CBSSRS, namijenjena je opštem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba slijepih i slabovidih lica, kao i razvoju i unapređenju bibliotečke djelatnosti u Republici Srpskoj. Osnovne i dodatne djelatnosti i zadaci biblioteke Biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske se, osim svojom osnovnom djelatnošću […]

JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik osnovana je 1946. godine. U prvoj godini svoga postojanja imala je 423 knjige i 85 čitalaca. Biblioteka, danas,  posjeduje preko 70.000 publikacija svih stručnih grupa. Bibliotečka djelatnost se odvija kroz rad odjeljenja za odrasle, odjeljenja za djecu, odjeljenja periodike, zavičajnog odjeljenja, čitaonice i čitaonice za slijepa i slabovida lica, kao […]

 

By