DANI EVROPSKOG NASLJEĐA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2018. GODINI

PREGLED DOGAĐAJA

DANI EVROPSKOG NASLJEĐA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2018. GODINI

U EVROPSKOJ GODINI KULTURNOG NASLJEĐA 2018

Gjde se prošlost susreće sa sadašnjošću

Dani evropskog nasljeđa su najčešće proslavljani participativni kulturni događaj koji dijele građani Evrope. Pokrenut 1985. godine u Francuskoj, Program je organizovan kao zajednička inicijativa Savjeta Evrope i Evropske unije od 1999. godine.

Svih 50 evropskih država, strana u Evropskoj kulturnoj konvenciji, aktivno uključuju sve nivoe vlasti, regionalne i lokalne vlasti, civilno društvo, privatni sektor i hiljade volontera u zajedničkom poduhvatu promovisanja zajedničkog razumijevanja kulturne raznovrsnosti, lokalnih vještina i tradicija, arhitektonskih stilova i umjetničkih djela koji čine dio evropskog nasljeđa.

Republika Srpska obilježava deset godina proslavljanja Dana Evropskog nasljeđa koji se ove godine odvijaju u okviru jedinstvene tematske Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018.  Institucije i ustanove kulture Republike Srpske uključiće se u obilježavanje Dana evropskog nasljeđa 2018, u skladu sa temeom Gdje se prošlost susreće sa sadašnjošću, u periodu od 20. avgusta do 5. oktobra 2018. godine.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORISJKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA REPUBLIKE SRPSKE

 • Organizovanje “Okruglog stola” o temi KULTURA PAMĆENJA I ODNOS PREMA ISTORIJSKIM SPOMENICIMA. “Okrugli sto” o navedenoj temi održaće se u Banjoj Luci krajem septembra ove godine, u saradnji sa jednom od organizacija koja se takođe bavi kulturom i kulturnim nasljeđem.

nasljedje.org

REPUBLIČI PEDAGOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE

 • Promocija Projekta Čitalići i teme Dvije stotine godina Srpskog rječnika Vuka Stefanoviđa Karadžiđa (1818-2018);
 • (Ne)zaboravljeno blago moga kraja (likovni i literarni konkurs za učenike osnovnih škola Republike Srpske);
 • Putujmo Evropom – najdagocijenije blago i tradicije u Evropi
 • Naše riječi stranog porijekla (škole rade na temama po izboru)
 • Predavanje dr Slavoljuba Lukića Rano hrišđanstvo i pravoslavni manastiri banjalučke eparhije;
 • Kuhanje tradicionalnih jela – predstavi jelo svog naroda (aktivnost koju provode osnovne i srednje škole u saradnji sa lokalnim zajednicama u kojim je višenacionalna struktura stanovništva);
 • Tradicionalna kuća moga kraja (Poziv osnovnim školama da na časovima predmeta Tehničko obrazovanje izrade maketu tradicionalne kuće njihovog kraja).

www.rpz-rs.org 

 

NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SPRSKE  

 • Izložba „Na temeljima Srpske čitaonice – 150 godina od Srpske čitaonice do Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske“ u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske i Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“, te objavljivanjem istoimene monografije, pokazuje da su se u fondu Srpske čitaonice nalazile knjige na njemačkom, slovenačkom, ruskom i drugim jezicima.
 • Projekat – štampanje pripovjedaka Petra Kočića u stripu, pod nazivom „Stripovijetke“. Prvo izdanje objavljeno je dvojezično, na srpskom i ruskom jeziku, a u planu je objavljivanje stripa na francuskom i njemačkom jeziku. Aktuelizacija djela P. Kočića kroz novu formu i na više evropskih jezika doprinosi obogaćivanju evropskog kulturnog i književnog nasljeđa, te spajanju prošlosti i sadašnjosti.

www.nub.rs

 

JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDA LICA REPUBLIKE SRPSKE

i ove godine u septembru obilježava Dane evropskog nasljeđa promocijom nove, druge po redu knjige u ediciji Otrgnuti od zaborava. Biblioteka će predstaviti zbirku pjesama autorke Jovanke Savanović. Riječ je o rijetkom i nevelikom djelu pod nazivom „Na svojoj zemlji“ koje  je prvi i jedini put u štampanom obliku izašlo 1969. u izdanju Matice srpske.

www.bsrs.rs

MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE

 • Izložba “Berslinski kongres 1878”,  autora mr Bratislava Teinovića, muzejskog savjetnika, a planirana je za 26. septembar.

http://www.muzejrs.com

MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

 • Izložba pod nazivom Punktumi: zbirka inostrane umjetnosti Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, obuhvata 100 djela 80 autora iz 17 evropskih zemalja, realizuje se uz podršku Evropske unije u BiH kao jedini projekat i ustanova koji su se našli u kalendaru  događaja koji obilježavaju Evropsku godinu kulturnog nasljeđa 2018. Izložba se realizuje do 30. Avgusta 2018
 • Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u septembru  mjesecu otvara izložbu njemačke umjetnice i fotografa Helge Paris, koju realizuje u saradnji sa Gete institutuom u Bosni i Hercegovini u toku septembra mjeseca.

www.msurs.net

 

MUZEJ KOZARE U PRIJEDORU

 • Izložba Drugog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2018, a odvijaće se u avgustu i septembru mjesecu.

http://www.muzejkozareprijedor.com

 

MUZEJ SEMBERIJE U BIJELJINI

 • Izložba: „Urbano lice grada – 60 godina od Urbanističkog plana Bijeljine“ – tema osvrt na arhitektonsko nasljeđe grada Bijeljine nakon izrade prvog Urbanističkog plana 1957. godine.;
 • U okviru realizacije projekta „Konzervacija srednjovijekovnih spomenika“ paleografska radionice sa učenicima istorijske sekcije Gimnazije „Filip Višnjić“ iz Bijeljine na kojoj će se polaznici upoznali sa paleografijom kao pomoćnom istorijskom disciplinom, te sa osnovama nastanka pisma i umijećem čitanja starih pisama. U okviru radionice se obrađuje istorijat ćiriličnog pisma, odnosno, prvog pisanog svjedočanstva ćiriličnog pisma.

www.muzejkozareprijedor.com 

 

MUZEJ HERCEGOVINE U TREBINJU

 • Izložba kroz stručno vođenje i predavanje o slikaru Atanasiju Popoviću (1885-1948), rođen u Trebinju.
 • Izložba likovnih radova nastalih na Prvoj dječijoj likovnoj koloniji „KOLCE 2018” kada će biti održano kratko predstavljanje fototipskog izdanja „Miroslavljevog jevanđelja“ čiji se jedan primjerak nalazi na stalnoj postavci Arheološkog Odeljenja Muzeja Hercegovine Trebinje. Učesnici – učenici škola u Trebinju,  u prisustvu i pod mentorstvom akademskih slikara umjetničke kolonije „KOLO 2018” iz 11 zemalja svijeta, da svojim radovima pokažu dio lepote „Miroslavljevog jevanđelja”, koje je 2005. godine uvršteno u Uneskov registar „Pamćenje svijeta”.
 • Otvaranje izložbe ‘“Doba viteštva — oružje i oklopi srednjevjekovnih ratnika“. Izložba je posvećena srednjovjekovnom naoružanju i vojnoj opremi, koju su koristili vitezovi nekadašnje Kraljevine Bosne i srednjovjekovne Srbije.
 • Radionica za djecu osnovnih škola upoznajmo kulturno istorijsko nasljeđe na stalnim postavkama Muzeja Hercegovine kroz detektivsku igru,
 • Predavanje ”Stari Grad Trebinje — arheološka istraživanja i zaštita kulturnog nasljeđa” održaće se u Galeriji Muzeja Hercegovine. Stari Grad Trebinje according to the ancinet recordings dates back from/to vijeku, a na materijalnim spomenicima u drugoj polovini 12. vijeka, od kada ne menja svoje ime, i u zadnjih nekoliko godina vrše se arheološka iskopavanja u dvorištu muzeja.

www.muzejhercegovine.org

By