Etnologija

Predmeti koji se čuvaju u Etnološkom odjeljenju Muzeja prikazuju materijalnu, najvećim dijelom tradicionalnu kulturu seoskog stanovništva sjeverozapadnog dijela Republike Srpske s kraja XIX i prve polovine XX vijeka. Pored predmeta koji prezentuju materijalnu kulturu čuvaju se predmeti koji prezentuju i nematerijalnu kulturu naroda sjeverozapadnog dijela Republike Srpske.  Svi predmeti sistematizovani su po vrstama materijala i […]

Etnomuzikološka zbirka u Muzeju Republike Srpske sastoji se od zbirke narodnih instrumenata  i zaostavštine akademuka Vlade S. Miloševića. Zbirka narodnih muzičkih instrumenata Zbirka narodnih muzičkih instrumenata Muzeja Republike Srpske formirana je još od samog osnivanja Muzeja Vrbaske banovine i do danas je prikupljeno 65 primjeraka. Muzički instrumenti su zbog svoje simbolične i specifične upotrebne vrijednosti […]

Među zbirkama Etnološkog odjeljenja, Muzeja Republike Srpske veoma značajno mjesto zauzima Zbirka zanata. U ovoj zbirci se čuvaju trodimenzionalni predmeti dvanaest tradicionalnih zanata karakterističnih za područje Bosanske krajine i Republike Srpske: lončarski zanat, pletarski zanat, kačarski zanat, nanuldžijski zanat, opančarski zanat, kazandžijski zanat, kovački zanat, mutapdžijski zanat, kujundžijski zanat, izrada mlinova za kafu, krznarski zanat […]
By