Етнологија

Предмети који се чувају у Етнолошком одјељењу Музеја приказују материјалну, највећим дијелом традиционалну културу сеоског становништва сјеверозападног дијела Републике Српске с краја XIX и прве половине XX вијека. Поред предмета који презентују материјалну културу чувају се предмети који презентују и нематеријалну културу народа сјеверозападног дијела Републике Српске.  Сви предмети систематизовани су по врстама материјала и […]

Етномузиколошка збирка у Музеју Републике Српске састоји се од збирке народних инструмената  и заоставштине академука Владе С. Милошевића. Збирка народних музичких инструмената Збирка народних музичких инструмената Музеја Републике Српске формирана је још од самог оснивања Музеја Врбаске бановине и до данас је прикупљено 65 примјерака. Музички инструменти су због своје симболичне и специфичне употребне вриједности […]

Међу збиркама Етнолошког одјељења, Музеја Републике Српске веома значајно мјесто заузима Збирка заната. У овој збирци се чувају тродимензионални предмети дванаест традиционалних заната карактеристичних за подручје Босанске крајине и Републике Српске: лончарски занат, плетарски занат, качарски занат, нанулџијски занат, опанчарски занат, казанџијски занат, ковачки занат, мутапџијски занат, кујунџијски занат, израда млинова за кафу, крзнарски занат […]
By