Izložbe i manifestacije

Likovno-ekološka kolonija „Bardača-Srbac“ osnovana je 1984. godine s ciljem da se prirodna bogatstva i ljepote opštine Srbac, a prije svega prirodnog rezervata Bardača, zaštite od zagađivanja. Do sada je bez prekida održan 31 saziv kolonije, a u fundusu se nalaze  578 djela eminentnih umjetnika. Ideja o osnivanju Prve jugoslovenske likovno-ekološke kolonije na Bardači, rodila se […]

Likovna kolonija „Rakani“ od svog prvog saziva 1985. godine  je jedna od najstarijih i  najkvalitetnijih kolonija koje se organizuju u Republici Srpskoj. Koloniju organizuje Kulturno-obrazovni centar Novi Grad, svakog avgusta,  gdje slikari po pozivu Umjetničkog savjeta Kolonije borave i stvaraju u gradu na rijeci Uni. Zbirka djela „Rakani“ pruža uvid u likovne tokove u regionu […]

Ars Kozara je laboratorij umjetnosti u prirodi koji se održava u prostoru Nacionalnog parka „Kozara“. U toku trajanja laboratorija umjetnici koji učestvuju po prijavi na konkurs ili pozivu, stvaraju umjetničke radove isključivo od prirodnih materijala što je u skladu sa principima pokreta Umjetnosti u prirodi kojeg ovaj projekat između ostalog promoviše. Osnovni cilj projekta je […]

Likovna kolonija „Lasta” je održana prvi put u Slatini 2006. godine, na području opštine Laktaši u organizaciji Saveza paraplegičara Republike Srpske. „Humanost prije svega” je moto koji je na prvom sazivu, okupio 16 likovnih umjetnika. Nakon tri godine organizovanja Likovne kolonije „Lasta”, Savez paraplegičara Republike Srpske je predložio da od 2009. godine organizaciju preuzme JU […]
By