Kovački zanat u Mrkonjić Gradu

Kovački zanat u Mrkonjić Gradu datira sa kraja 16. vijeka. Prema arhivskim podacima, 1935. godine u Mrkonjić Gradu je radilo 28 kovačkih radionica, a od 1952 do 1992. godine radilo je 30 kovačkih radionica. Najznačajniji proizvod kovačkog zanata bila je alatka za ručno košenje trave – kosa „varcarka“. Naziv „varcarka“ potiče od nekadašnjeg naziva Mrkonjić Grada – Varcar Vakuf. Danas u ovome gradu rade ukupno četiri kovača. Do 1992 godine kovači u Mrkonjić Gradu izrađivali su oko 5000 kosa „varcarki “ godišnje, dok se danas izradi nekoliko stotina komada. Proces izrade kose „varcarke“ je u potpunosti ručna izrada, a tehnike izrade se prenose sa oca na sina već generacijama. Od četvorice pomenutih majstora, njih se trojica bave izradom kose „varcarke“. Pored kosa ovi kovači izrađuju i sjekire, motike, potkovice i dr. Tradicija kovačkog zanata u Mrkonjić Gradu se prenosi sa oca na sina.

By