Kosidba na Balkani

Od 1992. godine održava se takmičenje u tradicionalnom seoskom poslu košenje trave u mjestu Balkana kod Mrkonjić Grada. Košenje trave je jedan od najznačajnijih poljskih poslova za koji su vezani i mnogi običaji. Kosidba na Balkani je značajna utoliko i što je Mrkonjić Grad jedan od značajnijih kovačkih centara gdje se ručno izrađuje poznata kosa „Varcarka“.

By