KULTURNI CENTRI

U okviru Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica koji je osnovan 1973. godine od strane Skupštine opštine, postoje lokalna radio stanica (Dub radio), interna televizija, Dom kulture, Sportska dvorana i Sportski centar. Ukupno je zaposleno 26 radnika. Zgrada Doma kulture obnovljena je 2006. godine. Centar za informisanje i kulturu, glavni je pokretač,organizator i realizator […]

Javna ustanova „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši je osnovana 1955. godine pod nazivom „Dom kulture“. Do 1998. godine ustanova je djelovala pod nazivom Narodni univerzitet, a Odlukom Skupštine opštine Laktaši o organizovanju i usklađivanju poslovanja Ustanove „Dom kulture“ Laktaši i upisom u sudski registar od 30.06.2008. godine, Ustanova „Dom kulture“ mijenja naziv u JU „Centar […]

Objekat Kulturnog centra Pale nalazi se u gradskom središtu opštine. Ima izutetno zanimljivu i dugu istoriju. Izgrađen je 1928. godine u spomen žrtvama Prvog svjetskog rata i prvobitni naziv mu je bio Dom žrtava. Za vrijeme komunističkog uređenja, jedno vrijeme je služio u vojne svrhe kao kasarna. Od 1992. do 1999. godine u ovom objektu je […]

Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo osnovala je opština Istočno Novo Sarajevo 2003. godine i zadovoljava potrebe za kulturom građana opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža. Osnovna djelatnost je pozorište, ali se bavi organizaciojom i realizacijom i ostalih kulturnih i umjetničkih sadržaja. Trenutno raspolaže sa multimedijalnom salom sa 180 do 200 mjesta, kompletno svjetlosno i […]

Kulturni centar Gradiška je jedan od najmodernijih objekata ovog tipa u Republici Srpskoj, kao i u Bosni i Hercegovini. Otvoren je na Malu Gospojinu, krsnu slavu opštine Gradiška, 21.9.2008. godine. U 5 500 kvadratnih metara, koliko je koristivog prostora u Kulturnom centru, smješteno je pet dvorana, izožbeni salon i ljetna pozornica. Najmanja dvorana ima kapacitet do […]

Program rada Kulturnog centra „Petar Kočić“ Mrkonjić Grad se realizuje kroz tri pravca programskih aktivnosti koje su usredsređene na: Umjetničku produkciju; Izgradnju kapaciteta; Podizanje obaviještenosti i interesovanja javnosti za kulturu i umjetnost. Okvirni plan kulturnih aktivnosti je podijeljen na cikluse kulturnih događaja na godišnjem nivou sa karakterističnim, simboličnim, nazivima, i to: „Svetosavski dani kulture“ – […]

Javna ustanova „Centar za kulturu i sport“ Srbac pod ovim nazivom registrovana je kod Osnovnog suda u Banjaluci, rješenjem broj: 071-0-REG-08-001147 od 24.06.2008. godine, a nastala je odvajanjem „Narodne biblioteke“ od JUNU „Uglješa Kojadinović“ Srbac, koja je prestala da postoji. Ustanova ostvaruje svoje aktivnosti kroz već postojeću organizacionu strukturu, koju čine Dom kulture, sa LEK […]

Javna ustanova Centar za kulturu “Semberija” Bijeljina je osnovana 10. jula 2007. godine spajanjem Doma omladine, Bioskopa i Galerije u jednu instituciju. Tehnički resursi: velika sala sa ozvučenjem i rasvjetom kapaciteta 530 mjesta, Galerija-izložbeni prostor, kinoprojektori za prikazivanje filmova. Osnovne djelatnosti Centra za kulturu “Semberija” Bijeljina: scena, bioskop, galerija i obrazovanje. Vrste programa: pozorišni programi, koncertni programi, […]

Javna ustanova Kulturno-obrazovni centar Novi Grad osnovana je 1996. godine spajanjem Doma kulture, Radničkog univerziteta, Biblioteke, Galerije i Bioskopa u javnu ustanovu. Odlukom Skupštine opštine Novi Grad, 2007. godine formirano je kulturno-umjetničko društvo „Una“, koje djeluje pod okriljem JU KOC Novi Grad. Tehnički resursi: Sala bioskopa, Galerija Zavičajnog muzeja, prostorije JU KOC-a (Radnički univerzitet), Vijećnica. […]

0 comments

By