Likovno udruženje „Tač.ka“ Prijedor

Likovno udruženje „Tač.ka“ osnovano je u februaru 2007. godine kao neformalna umjetnička grupa, a registrovano u jesen iste godine kao udruženje građana. Osnivačku skupštinu sačinjavalo je 12 akademskih umjetnika odnosno studenata Akademije likovnih umjetnosti u Banja Luci i Trebinju ali koji su rođeni, žive ili su na neki drugi način vezani za Prijedor.

Osnovni cilj udruženja „Tač.ka“ jeste povećanje broja i kvaliteta kulturnih dešavanja na nivou prijedorske regije, ali i na nivou čitave Bosne i Hercegovine i šireg regiona, te podizanje kulturne svijesti građana i promovisanje mladih umjetničkih potencijala pomenutog geografskog prostora.

U toku dosadašnjeg rada udruženje je realizovalo veći broj projekata i ostvarilo brojne kontakte sa kulturnim radnicima u zemlji i inostranstvu te doprinijelo poboljšanju kulturnog imidža naše zemlje u cjelini.

Udrženje je realizovalo veći broj projekta i aktivnosti od svog osnivanja, a najvažniji projekat je zasigurno „Laboratorij Umjetnosti u prirodi – Ars Kozara“ .

Kontakt:

Likovno udruženje “Tač.ka”
Adresa: ul. Kralja Petra I Oslobodioca bb, 79 101 Prijedor
Mejl: lutacka@gmail.com
Veb stranica: www.tacka.org

By