Lipicaneri iz Republike Srpske – Nove nominacije za UNESCO-vu listu

Republika Srpska je pozvana da učestvuje u međunarodnoj nominaciji za UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Naziv nominacije je “Tradicija uzgoja konja Lipicanera”.

Ovim povodom je u petak, 14. septembra održan prvi sastanak, u Kobilarni Lipica, u Sežani u Sloveniji, a o progresu u pripremama nominacije razgovarali su prisutni iz četiri od šest država učesnica. Iz BiH, muzejski savjetnik Vladimir Đukanović, etnolog u Muzeju Republike Srpske, te dr Miljan Erbez, savjetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i predstavnici Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, prehrane i šumarstva Republike Italije, te šest članova delegacije iz Slovenije, iz Etnografskog Muzeja u Sloveniji i Ministarstva kulture Slovenije.

Ovaj projekat u Republici Srpskoj vode Ministarsvo prosvjete i kultrue Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Muzej Republike Srpske.

“Ovo je prva međunarodna nominacija u kojoj učestvuje Republika Srpska i smatramo da je naše učešće u ovakvoj nominaciji, sa šest drugih država, značajano iz aspekta očuvanja i promocije nematerijalnog nasljeđa, jačanja međunarodne saradnje kao i turizma Republike Srpske. Zmijanjski vez je jedini element koji je do sada upisan na Listu. U toku je i nominacija “Branje trave Ive na Ozrenu” , i rezultate ćemo imati u oktobru, a iduće godine imamo u planu da pošaljemo nominaciju “Nevesinjska Olimpijada” . – izjavio je muzejski savjetnik Vladimir Đukanović, etnolog u Muzeju Republike Srpske.

Inicijator međunarodne nominacije “Tradicija uzgoja konja Lipicanera” je Slovenija, a Lipicaneri (nem. Lipizzaner, sloven. Lipicanci) su svjetski poznata rasa slovenačkih konja, koji su odgojeni u kraju Lipica, Slovenija. Rasa je nastala 1580. godine u istom gradu u tadašnjoj habzburškoj monarhiji.

“U Republici Srpskoj je Ergela Lipicanera osnovana 1949. godine. Ona se nalazi na Vučjaku kod Prnjavora. Trenutno se tamo nalazi preko 100 konja Lipicanera, a takođe imamo i veliki broj konjičkih klubova koji uzgajaju Lipicanere. To predstavlja veliki turistički potencijal.” – dodao je Đukanović.

 “Promocija Zmijanjskog veza je pokazala koja je prednost elementa kulturnog nasljeđa koji dobije inskripciju na UNESCO-vu Listu. Pored činjenice da su pojedini umjetnici i stvaraoci, ljudi koji se bave ovakvim radom, kroz izradu Zmijanjskog veza ostvarili i određenu zaradu, najvažnije je da je postignut značajan progres u promociji kulture naroda, međunarodne i međumuzejske saradnje. Izložbe i brojni novi projekti vezani za Zmijanjski vez doprinijeli su prepoznatnjivosti naše kulture. Siguran sam, da će Ergela na Vučijaku, ovim upisom na Listu, postati mnogo poznatija, kako kod nas tako i u svijetu.”

By