Манастир Добрићево

Манастир Добрићево, посвећен Ваведењу Пресвете Богородице, налазио се на Требишњици код Требиња, до 1965. године, када је због изградње хидроцентрале пресељен у Орах код Билеће.

Добрићево се датује најкасније у почетак XV, будући да су приликом пресељења, испод постојеће цркве пронађени темељи старије грађевине из XIV вијека.

Георгије Митрофановић је цркву осликао 1592. или 1619. године. Приликом пресељења испод Митрофановићевих фресака пронађени су остаци старијег живописа, из раног XVI вијека

Црква је једнобродна грађевина са три травеја по дужини, на источној страни завршена полукружном апсидом. Изнад средњег травеја образован је крстасти свод. Сјеверно и јужно од крстастог свода су пjевнице, засвођене полуобличастим сводовима. Грађена je од камених квадера у правилним редовима, а кров је од камених плоча. Судећи по готичким ребрима на сводовима, обнову су вjероватно извели приморски градитељи. Касније је дозидана припрата, а 1863. године звоник на преслицу.

Фреске манастира Добрићево су настале у три различита периода. Најстарије су се налазиле на источном зиду.

Фреске Георгија Митрофановића у Добрићеву сачуване су у великој мјери и представљају једну од најљепших цјелина нашег живописа из XVII вијека. Источни зид припрате је око 1745. године осликао зоограф Теодор. Изнад врата видљиви су остаци ктиторског натписа.

Усљед дислокације манастира дошло је до знатних микроклиматских промјена, који су се најдиректније одразиле на стање зидног сликарства. Након преношења објекта, зидно сликарство је враћено на зид носач, на прецизно утврђене раније позиције.

Техника обраде и враћања зидног сликарства која је коришћена у овом примјеру показала је доста добре резултате. Након 30 година од пресељења почели су процеси који су пријетили живопису. На сјеверном зиду на више мјеста и већим површинама, као и на дијелу источног зида олтарског простора, зидно сликарство се потпуно одвојило од зида носача, попуцало а на појединим партијама и отпало. Стога су 2002. и 2003. године обављени конзерваторскорестаураторски радови на зидном сликарству цијелокупног олтарског простора. Преостале површине је потребно рестаурирати у наредном периоду.

By