MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA

Međunarodna i regionalna saradnja u oblasti kulture, kao i evropske integracije imaju svoje uporište u međunarodnim pravnim instrumentima. Zakonodavstvo evropske zajednice (Acquis Communautaire) takođe naglašava kulturno nasljeđe, odnosno kulturna dobra kao oblast od posebnog značaja u smislu slobodne trgovine, tako da se, pored UNESKO-ve Konvencije o zaštiti i promovisanju raznovrsnoti kulturnih izraza i ostalih UNESKO-vih konvencija o kulturnom nasljeđu, prvenstveno usredsređuje na UNESKO-vu Konvenciju o načinima zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (1970.).

Kulturno nasljeđe, odnosno kulturna dobra obuhvatju i oblast kinematografije i ostalih vizuelnih vidova umjetnosti, kao i scenskih i muzičkih oblasti umjetnosti i kulture te bi dosljedna primjena ovog zakonodavstva suštinski poboljšala status i moblinost umjentika i slobodnu trgovinu u oblasti kulture.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske sprovodi sljedeće Konvencije:

  • UNESKO-vu Konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa (2003.) – jezik čini osnovu komunikacije kulturnog i istorijskog nasljeđa, ali i mnogo više od toga, jer on ne predstavlja samo bitno sredstvo komunikacije, već i odražava pogled na svijet. Međutim, u svijetu je danas sve više jezika koji su ugorženi, odnosno u opasnosti da nestanu. Iz tog razloga, odnosno u svakodnevnim interakcijama dinamičnog svijeta globalizacije i digitalizacije kulturnog nasljeđa, u okviru Memoranduma o saradnji između Ministarstva prosjvete i kutlure Republike Srpske i Minisistarstva kulture Republike   Srbije definisan je i Institut za razvoj srpskog jezika i ćirličinog pisma.
  • UNESKO-vu Konvenciju o zaštiti i promovisanju raznovrsnosti kulturnih izraza (2005.) zajedno sa UNESKO-vom Konvencijom o zaštiti svijetskog kulturnog i prirodnog nasljeđa (1972.) i UNESKO-vom Konvencijom o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa (2003.) čini tri stuba očuvanja i zaštite kreativne raznovrsnosti, odnosno  kulturna raznovrsnost predstavlja novu univerzalnu etiku u oblasti:  nasljeđa (svjetsko nasljeđe, nasljeđe spomenika, pokretno nasljeđe, nematerijalnlo nasljeđe); žive kulture (tradicionalna izražavanja, ručni radovi/zanati, savremena izražavanja, jezici i autorska prava);

0 comments

By