МЕЂУНАРОДНА И РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

Међународна и регионална сарадња у области културе, као и европске интеграције имају своје упориште у међународним правним инструментима. Законодавство европске заједнице (Acquis Communautaire) такође наглашава културно насљеђе, односно културна добра као област од посебног значаја у смислу слободне трговине, тако да се, поред УНЕСКО-ве Конвенције о заштити и промовисању разноврсноти културних израза и осталих УНЕСКО-вих конвенција о културном насљеђу, првенствено усредсређује на УНЕСКО-ву Конвенцију о начинима забране и спречавања недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара (1970.).

Културно насљеђе, односно културна добра обухватју и област кинематографије и осталих визуелних видова умјетности, као и сценских и музичких области умјетности и културе те би досљедна примјена овог законодавства суштински побољшала статус и моблиност умјентика и слободну трговину у области културе.

Министарство просвјете и културе Републике Српске спроводи сљедеће Конвенције:

  • УНЕСКО-ву Конвенцију о очувању нематеријалног културног насљеђа (2003.) – језик чини основу комуникације културног и историјског насљеђа, али и много више од тога, јер он не представља само битно средство комуникације, већ и одражава поглед на свијет. Међутим, у свијету је данас све више језика који су угоржени, односно у опасности да нестану. Из тог разлога, односно у свакодневним интеракцијама динамичног свијета глобализације и дигитализације културног насљеђа, у оквиру Меморандума о сарадњи између Министарства просјвете и кутлуре Републике Српске и Минисистарства културе Републике   Србије дефинисан је и Институт за развој српског језика и ћирличиног писма.
  • УНЕСКО-ву Конвенцију о заштити и промовисању разноврсности културних израза (2005.) заједно са УНЕСКО-вом Конвенцијом о заштити свијетског културног и природног насљеђа (1972.) и УНЕСКО-вом Конвенцијом о очувању нематеријалног културног насљеђа (2003.) чини три стуба очувања и заштите креативне разноврсности, односно  културна разноврсност представља нову универзалну етику у области:  насљеђа (свјетско насљеђе, насљеђе споменика, покретно насљеђе, нематеријалнло насљеђе); живе културе (традиционална изражавања, ручни радови/занати, савремена изражавања, језици и ауторска права);

0 comments

By