Muzeji

Kompleks zemljišta na kome se nalazi Spomen – područje Donja Gradina čini najistureniji, sjeverozapadni dio kozarskodubičke ravni. Područje je omeđeno rijekama: Savom, Unom i rukavcem-staračom Une, zvanim Tišina, i zahvata u široj zoni 808, a u užoj 117 hektara. Spomen – područje Donja Gradina je najveće stratište koncentracionog logora Jasenovac koji je formiran za vrijeme […]

Na inicijativu Bana Vrbaske Banovine Svetislav Tisa Milosavljević 26. septembra 1930. godine osnovan je Muzej Vrbaske Banovine. Prvi direktor Muzeja bio je Spiridon Špiro Bocarić, akademski slikar. U svojoj istoriji Muzej je mijenjao nazive (Muzej Vrbaske Banovine, Državni etnografski muzej Bosanske Krajine, Narodni muzej, Muzej Bosanske Krajine). da bi Odlukom Vlade Republike Srpske 14. novembra […]

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske osnovan je 13. januara 1971. godine odlukom Skupštine Opštine Banjaluka kao Umjetnička galerija u Banjaluci. Umjetnička galerija nastala je nakon akcije likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije i drugih krajeva svijeta, koji su se solidarisali sa Banjalukom, pogođenom katastrofalnim zemljotresom 26. i 27. oktobra 1969. godine. Zajedničkom akcijom solidarnosti, istaknuti […]

Javna ustanova Arheološki muzej „Rimski municipium“ Skelani, osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske 04.03.2010. godine, kao centralna muzejska ustanova za upravljanje zaštićenim područjem arheološkog kompleksa Skelani, a na osnovu Odluke o utvrđivanju arheološkog kompleksa Skelani kulturnim dobrom od izuzetnog značaja  koja  je donošena na 29. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 22.04.2009. godine. Odlukom o […]

Muzej Hercegovine Trebinje jedna je od najstarijih kulturnih ustanova u Istočnoj Hercegovini i posjeduje veliki broj eksponata koji potvrđuju da su na ovom području postojale različite kulture i civilizacije, počevši još od praistorije pa, u kontinuitetu, sve do savremenog doba. Ideja o osnivanju muzeja u Trebinju prvi put je potekla kada je veliki srpski pjesnik […]

Osnovan 1956. godine, Muzej u Doboju je kompleksnog tipa sa odjeljenjima arheologije, istorije i etnologije, te novoformiranim prirodnjačkim odjeljenjem. Planirano je i formiranje odjeljenja istorije umjetnosti, obzirom da se vode pregovori sa istaknutim umjetnicima sa šireg dobojskog područja o ostavljanju legata Muzeju u Doboju, cjelokupnog ili dijela stvorenih radova tokom višedecenijske karijere. Nekoliko milenijuma kontinuiteta […]

Nastanak Muzeja Kozare datira od 1954. godine. Muzej je nastao prvenstveno kao rezultat potrebe da se sakupe i očuvaju tekovine NOB – e i sjećanje na Kozaračku epopeju. Upravo iz tog razloga i zbog specifičnosti trenutka nastanka najveći dio istorijske zbirke i čine eksponati i dokumenti iz ovog perioda. Muzej Kozare djeluje kroz  istorijsko, etnološko, […]

 

Adresar muzeja i muzejskih zbirki

By