Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Moderna biblioteka je spoj inoformatičkog centra i hrama kulture. Više nego ikada do sada, ona je okrenuta svim građanima, bez obzira na uzrast, pol, socijalni status, obrazovni nivo, vjersku i nacionalnu pripadnost.

Moderna biblioteka je stalni poziv i izazov da se sazna i nauči više, da se aktivno djeluje u svijetu koji se mijenja svakodnevno, ostavljajući iza sebe one koji se zadovoljavaju naučenim i okreću glavu od veličanstvenih dostignuća današnjice.

Moderna biblioteka je prihvatila izazove vremena i odgovara na njih ubjedljivošću svojih kolekcija, svoga znanja, svoje radoznalosti.

  • Pozivamo sve mlade, koji su tek prohodali, da dođu u biblioteku kako bi nastavili da rastu skupa s njom, u okruženju koje će ih osposobiti za školsko doba koje je bilo i ostalo najljepše doba života. Jednom osvojeni prostor biblioteke postaće za cijeli život prostor drugog doma.
  • Pozivamo sve đake da dođu u biblioteku u potrazi za knjigama, informacijama, razonodom, druženjem sa istomišljenicima. Ulazak u biblioteku jeste ulazak u bolji svijet, koji je pun tajni za koje ključeve čuvaju bibliotekari. Konsultujući ih, otkrivate informacije i znanja koja vas osposobljavaju za budući poziv, za svijet koji je postao povezan u globalnu informatičku mrežu. U biblioteci se uspostavlja trajna veza sa svim svjetskim informatičkim resursima. Uspostavite i vi trajnu vezu s bibliotekom.
  • Pozivamo sve one koji su u naponu snage i radnog elana zabrinuti nad stalnom potrebom da se stiču nova znanja i da se neprekidno uči, mi smo servis upravo za takve potrebe i zahtjeve. Teško ćemo promijeniti vrijeme, lakše je mijenjati sebe.
  • Pozivamo sve one čiji je aktivni radni vijek prošao, biblioteka nudi obilje različitih darova da se nastavi kvalitetan život i da se nadoknadi propušteno. Knjige su bile i ostale najbolji prijatelji.
  • Pozivamo sve one koji žele da participiraju u promjenama svojim stvaralaštvom, umjetničkom ili informatičkom kreativnošću. U biblioteci možete da predstavite drugima svoj pogled na svijet, svoja ostvarenja, svoje pjesničke, prozne i likovne snove.

Dobrodošli u biblioteku 21. vijeka, ona je otvorena za sve izazove.

Kontakt

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banja Luka
Telefon: 051/215-859
direkcija@nub.rs
www.nub.rs

By