Osaćanski jezik

Oblast Osat se nalazi u istočnoj Bosni sa lijeve strane Drine (između Višegrada i Srebrenice). Zidari i graditelji Osaćani imaju poseban „jezik“ – žargon, koji se naziva i majstorski i „od komunikativnog jezika se razlikuje samo u leksici, ima oko 300 riječi i fraza sa neslovenskim korijenima, a rečenice se grade po principu naše gramatike“. Ovaj jezik se koristi isključivo tokom zidarskih građevinskih radova za međusobnu komunikaciju. Istraživači navode da je porijeklo ovog jezika nepoznato, kao i vrijeme njegovog nastanka. Prema Dragiši Milosavljeviću (Osaćanski neimari, 2000) „majstorski jezik Osaćana deo je njihove etničke i kulturne posebnosti “. S obzirom da se njegovo znanje prenosi neprekidno sa generacije na generaciju muškim potomcima, koji bez izuzetka usvajaju od ranog djetinjstva osnovno znanje o zidarstvu (bez obzira na kasnije profesionalno angažovanje) nije čudno što sami Osaćani „vjeruju da su jezik naslijedili od njihovog (zidarskog) patrona i zaštitnika svetog Tome“. I danas ovaj jezik poznaju i čuvaju pojedinci koji se bave zidarskim zanatom i građevinskim radovima, muškarci, Srbi iz Osata ili potomci Osaćana u drugim krajevima.

By